İçeriğe git

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli) (M.Ed., 1 - 2 Yıl)

Etkili eğitim yöneticisi ve lideri olmak isteyen kişiler için hazırlanmış olan Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, farklı eğitim kurumlarını etkili bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan yöneticilik ve liderlik becerileri ve nitelikleri ile donatılmış yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu misyon çerçevesinde eğitim alacak olan kişiler etkili yöneticilik uygulamaları hakkındaki bilgilerini artıracak, kuram ve uygulamları birleştirerek değişimi ve örgütsel gelişimi yönetebilme yetisini kazanmış olacaklar, devlet okulları, özel okullar, yüksek öğrenim kurumları gibi farklı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapabilecek vasıfları kazanacaklardır.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler eğitim lideri olarak görev yapabilmekte, doktora programına devam edebilmekte ve yönetim kadrolarına geçişte avantaj elde etmektedirler.

Kayıt - Kabul Koşulları

Eğitim Bilimleri yüksek lisans programı mezunları programa doğrudan kabul görürler. Farklı yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar bölüm tarafından önerilen Bilimsel Hazırlık Programını başarıyla tamamlamaları üzerine programa kabul edilirler.

Araştırma Alanları

Müfredat Gelişimi, Eğitim, Müfredat Değerlendirmesi, Eğitim Yöneticiliği, Eğitim Teknolojileri, Meslek Öncesi Öğretmen Eğitimi, Mesleki Eğitim, Öğretmen ve Öğretim Elemanı Mesleki Gelişimi, Yetişkin Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Etkili Öğrenme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Akıllı Öğretim Sistemi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık olarak belirlenmiştir.

İletişim

Tel: +90 392 630 2430
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://educ.emu.edu.tr