İçeriğe git

Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM)

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Kuzey Kıbrıs’taki ilk Toplumsal Duyarlılık Merkezidir. 6 Şubat 2013 yılında kurulmuş olan merkez, kuruluşundan bu yana toplumun bilinçlenmesine yönelik eğitici programlar ve yayınlar gerçekleştirmekte, kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca duyarlı gençlerin aktif katılımlarıyla toplumun dezavantajlı gruplarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile desteklemektedirler.

Merkezin Amacı

 1. Başta çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar olmak üzere toplumun dezavantajlı gruplarının yaşam koşullarını iyileştirmek, geliştirmek ve bu grupta bulunan bireylerin yaşamdan sağladıkları doyumu artırmaktır.
 1. Gençlerin demokratik toplumsal yönetişime daha etkin katılımlarının sağlanması ve bu yönde sorumluluklar üstlenerek sosyal, kültürel, akademik birikimlerinin arttırılması amacıyla sosyal gruplar arasındaki dayanışmayı sağlayıp geliştirecek bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak ve bunları toplumda yaygınlaştırmak, bu yönde araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık hizmetleri yapmaktır.
 1. Gençlerin sosyal sorunlara ve risklere karşı bilinçlenmesini sağlamak, duyarlılık geliştirmesine imkan tanımak ve toplumla kuracakları bağ ile üniversitenin hizmet verdiği şehri ve ülkeyi dönüştürmelerine hizmet etmektir,
 2. Gençlerin sosyal yaşam becerilerine, ahlak ve vicdan gelişimlerine katkıda bulunmaktır,
 1. Yaşadığı çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Çalışma Alanı

Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütülmektedir;

 1. Başta çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar olmak üzere toplumun dezavantajlı gruplarının yaşam koşullarını iyileştirmek, gençlerin aktif katılımlarıyla gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmek.
 1. Demokratik yönetişim ve sosyal sorumluluk alanında öncelikle gençler olmak üzere toplumun bilinçlenmesine yönelik eğitici programlar ve yayınlar gerçekleştirmek, kültürel etkinlikler düzenlemek, benzer amaçlı projelere katılmak ve desteklemek.
 1. Üniversitenin diğer merkezleriyle ve ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde konuyla ilgili olarak yeni projelerin gerçekleştirilmesini ya da mevcut projelerde yer alınmasını sağlamak.
 1. Yurtdışı benzer projelerle işbirliği çerçevesinde gençlerin birikimlerini arttırmaya yönelik öğrenci değişimini sağlamak.
 1. Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilere mesleki uygulama imkânı ve bu projelere katılan maddi sıkıntı içindeki öğrencilere de maddi yardım sağlamak.
 1. Gençlerin ilgi alanındaki kapasitelerini arttırmaya ve uyumu sağlamaya yönelik destekleyici eğitim-öğretimi sağlamak.
 1. Yönetim Kurulunun onaylayacağı yukarıda belirtilen konularda yeni projeler geliştirerek uygulamaya koymak.
 1. Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

İletişim

Adres:
Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir
Tel:
(+90) 392 630 3065
E-posta: tdm@emu.edu.tr
Web: http://tdm.emu.edu.tr