İçeriğe git

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim Tezsiz) (M.S., 1 - 1.5 Yıl)

Bankacılık ve Finans Bölümü, lisansüstü düzeyde bir diplomaya sahip olup aynı zamanda iş hayatına devam etmek isteyen profesyoneller için internet aracılığıyle alınabilecek bir program sunmaktadır. Yöneticiler için Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilerini günümüzün küresel Bankacılık ve Finansal değişiklerle başa çıkabilmelerini sağlayacak modern bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Program özellikle yoğun bir çalışma temposuna sahip olan profesyoneller için tasarlanmış olup bütün ders materyalleri ve kitaplara internet üzerinden ulaşılmaktadır.

İnternet aracılığıyla sunulan Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı kampüs içinde sunulan Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans programıyla aynı zorluk derecesinde olup eğitimsel olarak aynı değere, etkiye ve saygınlık seviyesine sahiptir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden Enstitü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarını sağlamaları beklenir. Genel olarak İşletme ve Ekonomi Fakültesinde lisansüstü bir programa kayıt yaptırmak isteyen ve başka bir alanda lisans seviyesinde mezun olan öğrenciler başvurdukları lisansüstü programlarda belirtilen önkoşullu dersleri başarıyla tamamladıktan sonra ilgili lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.

Araştırma Alanları

Kamu Maliyesi, Ekonomik Gelişme, Vergilendirme, Yatırım Değerlendirmeleri, Proje Finansmanı ve Risk Analizi, Mikro ve Küçük İşletme Finansmanı, Finansal Serbestleşme, Finansal Kriz ve Yeniden Yapılandırma, Banka Yapıları ve Performans, Sosyal Sermaye, Temmettü Politikası, Halka Arz, Sermaye Yapısı, Gelişmekte Olan Piyasalar Maliyesi, Kurumsal Yönetim, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ticaret Teori ve Politikası, Uluslararası Maliye, Döviz Kurları, Ekonomik Politika ve Rejimler, Ekonometri ve Büyüme Modelleri, Mikroekonomik Teori ve Politikalar, Ekonomik Büyüme ve Finansal Sistemde Yapı-Davranış ve Performans, Bankacılıkta Yönetim ve Mülkiyet Konuları, Bankacılık Krizleri ve Hataları, Bankacılıkta Karlılık, Bankacılıkta Sermaye Yeterliliği, Bankacılıkta Denetim ve Düzenleme, Finansal Servislerde Pazarlama Stratejileri, Avrupa Birliğinde Bankacılık, Finansal Pazarlama, Para Birliği.

İletişim

Tel: +90 392 630 1475
Faks: +90 392 630 2825
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: bank.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu