İçeriğe git

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezsiz) (M.S., 1 - 1.5 Yıl)

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans programı ekonomik gelişmelerin finansal piyasalar üzerindeki olası etkilerini öngörebilen, finansal modeller kurup bunları analitik ve sayısal yöntemlerle çözüp elde ettiği sonuçları değerlendirerek bir ürün ortaya çıkarabilen, finansal kurumların hazine, risk yönetimi, araştırma gibi bölümlerinde çalışmayı hedefleyen uzmanlar yetiştirmektedir. Bu program, gerek finansal piyasalar, gerekse bu piyasalar ile ekonominin diğer bileşenleri arasındaki etkileşimin anlaşılabilmesini kolaylaştıracak bir müfredatla eğitim sunmaktadır. Hem akademik yönden güçlü, hem de finansal piyasalarda uzun yıllar deneyim kazanmış bir kadro tarafından verilecek dersler, uygulamalar ve yürütülecek projeler vasıtasıyla, teori ile piyasayı birleştirebilen, alternatif paradigmalar ve çözümler üretebilen mezunlar verilmesi hedeflenmektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans programlarımız, mezun oldukları program türüne bakılmaksızın akademik başarı ortalaması 4.0 üzerinden 2.5 veya üzeri olan tüm başarılı lisans mezunlarına açıktır.

Araştırma Alanları

Yüksek Lisans mezunlarımız için geniş iş olanakları mevcuttur. Mezunlarımız elde ettikleri ekonomik bilgi ve beceriler sayesinde ve artan piyasa analiz bilgileri ve küresel sorunlara karşı elde ettikleri bakış açısı yardımıyla gerek kamu gerek özel sektör gerekse uluslararası organizasyonlarda geniş istihdam olanaklarına sahip olmaktadırlar. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (İMF), Birleşmiş Milletler (UNOPS, UNDP, vs.), Dünya Ticaret örgütü, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, çok uluslu şirketler ve danışmanlık büroları bunlardan birkaçıdır. Yurt içinde ise devlet daireleri, Merkez Bankası, ticari bankalar, Hazine, Borsa ve sivil toplum örgütleri de öğrencilerimizin sıklıkla görev aldıkları yerlerdir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1291
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: economics.emu.edu.tr