İçeriğe git

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından sunulan modern laboratuvar olanakları, kütüphane ve bilgisayar merkezi araştırma yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir ortam yaratmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümü ısı bilimi, akışkanlar mekaniği, üretim, mekanik ve tasarım alanlarında lisansüstü eğitim vermektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans (M.S.) programına başvuran adayların ilgili bir alanda veya mühendislik alanında lisans seviyesinde edinilmiş 4.0 üzerinden en az 2.75 genel ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Genel ortalaması 2.75’den az olan adayların kabulu için Bölüm Lisansüstü Komitesi’nin onayı gerekmektedir.

Araştırma Alanları

Üretim sistemleri tasarımı ve uygulaması, ürün geliştirmede prototip uygulaması, sanal gerçeklik, laboratuvar donanımı tasarımı, mühendislik malzemelerinin mekanik işlemleri, uygulamaları ve deneyleri, üretim işlemlerinin optimizyasyonunda yapay zeka, enerji yönetimi, güneş enerjisi ile ısıl uygulamalar ve su arıtma, bilgisayar destekli ısı transferi, sayısal akışkanlar mekaniği, nano-akışkanların termofiziksel özellikleri, taşınımla ısı transferi, taşınımla gözenekli ortam, içten yanmalı makineler, güç santralı tasarımı ve operasyonu, bio-mekanik.

İletişim

Tel: +90 392 630 1210
Faks: +90 392 365 3715
E-posta: me.info@emu.edu.tr
Web: http://me.emu.edu.tr