İçeriğe git

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezsiz) (M.A., 1 - 1.5 Yıl)

Özellikle çalışanlar ve bazı Türk öğrencilerin rağbet ettiği İşletme Yönetimi master programı Lefkoşa’da ve akşam saatlerinde yürürlüktedir. Bu program da tezli veya tezsiz olarak alınabilir ve içerik ve süresi bakımından ingilizce İşletme masteri ile benzerlikler taşır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Master programlarımız, mezun oldukları program türüne bakılmaksızın akademik başarı ortalaması 4.0 üzerinden 2.5 veya üzeri olan tüm başarılı lisans mezunlarına açıktır.

Araştırma Alanları

Aşağıda yer alan konular, fakülte üyelerimizin araştırma alanlarının tamamının bir dökümü olmamakla beraber, kapsamını belirtecek bir özet listedir: sendika-dışı çalışan temsiliyeti, sendikalaşma, sendikal network ağları, pozitif işçi-işveren ilişkileri, personel gelişimi, sürdürülebilir kalkınma stratejileri, paydaş ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, girişimcilik, Iş geliştirme hizmetleri, algılama stilleri, insane kaynakları yönetimi, personel seçimi ve değerlendirmesi, örgütsel adalet, tüketici memnuniyeti, hizmet pazarlaması, hizmet kalitesi, KOBİlerde ihracat modelleri.

İletişim

Tel: +90 392 630 1343
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: business.emu.edu.tr