İçeriğe git

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.Int.Arc., 1 - 1.5 Yıl)

İç Mimarlık Bölümü, uzmanlık ve ilgi alanı İç Mimarlık olan adaylar için tezli yüksek lisans programı (M.S. in Int. Arch.) aracılığıyla eğitim olanakları sunmaktadır. Bölüm, aynı zamanda İç Mimarlıkla ilgili alanlarda uzmanlığı ve lisans eğitimi olan adaylar için de tezli yüksek lisans programı (M.S. in Int. Arch.) formatında lisansüstü eğitim vermektedir. Bunlara ek olarak bölüm, bir yıllık tezsiz yüksek lisans programı (M. Int. Arch.) aracılığıyla da İç Mimarlığı meslek olarak seçmiş öğrencilere alanla ilgili temel bilgileri sağlamaktadır. Doktora düzeyinde eğitim olanakları sağlayan doktora programı ise Mimarlık Bölümü’yle işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

İç Mimarlık Lisansüstü programının misyonu, öğrencilerin iç mimarlığın farklı alanlarında uzmanlaşmasını sağlayan yüksek kaliteli bir araştırma ortamı yaratmaktır. Program çok disiplinli bir ortamda, öğrencileri iç mimari ile ilgili uygulamalar ve ileri seviyede teorik araştırma ve eğitimle donatarak profesyonel hayatlarına kaliteli bir biçimde hazırlar. Bölüm tarafından sunulan bütün programların amacı öğrencilerini teori ve uygulamayı sorgulayacak veya birbirine bağlayacak, iç mimari ile ilgili alternatif konuları tanımlayacak veya tarif edecek ve alternatif çözümler üretecek yetenek seviyesine getirmektir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Programa başvuran adayların iç mimarlık, mimarlık, endüstriyel tasarım, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım programlarından edinilmiş dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. İç mimarlık veya yukarda listelenen alanların dışında herhangi bir lisans diplomasına sahip adaylar, programa ‘koşullu’ olarak kabul görüp, İç Mimarlık Bölümü Lisansüstü Komitesi tarafından belirlenecek sınamalı dersleri almaları gerekmektedir.

İç Mimarlık Programlarına başvuru için gerekli belgeler:

Lisansüstü Programlara Başvuru Formu’nda belirtilen belgelere ek olarak, aşağıda listelenen belgelerin de başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir:

  • Portföy,
  • Özgeçmiş (CV),
  • Lisans Diploması Kopyası,
  • Not Dökümü,
  • Çalışma Öneri Mektubu,
  • Referans mektubu (mektupları).

Araştırma Alanları

İç Mimarlık, İç Mimarlık Teorisi, Sanat ve Tasarım Tarihi, Tasarım Eğitimi, İç Mekana Ait Kimlik, Yerel Mimari, Turizm Mimarisi, Konut Çalışmaları, Mobilya, Kentsel Mobilya, İç Mimari ve Politika, Kültürel Miras, Restorasyon, Değişim, Yenilik, Uyarlanabilir Yeniden Kullanım, Bina Koruma, Sürdürülebilirlik, Çevre Dostu Tasarım, Çevre Koruma, Açık Bina Tasarımı, Yeşil Mimari, Akıllı Bina Tasarımı, Yapı, Yapı ve Mimarlık, Deprem, Malzeme, Bitirme Malzemeleri, Yapı Yönetimi, Binalarda Risk Yönetimi, Güvenlik, Çevresel Kontrol, Entegre Bina Sistemleri, Tasarımda Işık ve Renk Teorisi, Akustik, İç Mimaride İnsan Davranışı, Engelliler için Tasarım.

İletişim

Tel: +90 392 630 1139
Faks: +90 392 365 1121
E-posta: inar@emu.edu.tr
Web: http://inar.emu.edu.tr