İçeriğe git

Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi

DAÜ SAGM (Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi) 2007 yılında kurulmuştur. Merkez çalışmaları deniz, göl, sulak alan gibi her türlü sucul sisteme ve ilişkide olduğu çevreye odaklanmıştır. Araştırmalara ek olarak, devlet ve özel kurumlara da raporlar hazırlanmaktadır. Ayrıca, farkındalığı artırmak ve bilgi alışverişini sağlamak üzere bu alanlarla ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası toplantıları ve eğitim etkinliklerini de kapsamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda üniversitemiz bünyesindeki diğer bölüm ve merkezler ile üniversitemiz dışındaki kurumlarla işbirliği yapılmaktadır.

İletişim

Adres:
Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Burak Ali ÇİÇEK
Tel: (+90) 392 630 2109
E-posta: sagm@emu.edu.tr
Web: https://sagm.emu.edu.tr​