İçeriğe git

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.S., 1 - 1.5 Yıl)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından sunulan lisansüstü seviyede eğitim, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler, bilgisayar uygulamalarının artan karmaşıklığı ve çeşitliliği, ve bilimler arası araştırma aktivitelerinin birbirine bağlantılı olması gibi faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Güncel araştırma olanaklarıyla donatılmış Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine Yüksek Lisans (M.S.) lisansüstü eğitim sunmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programlarının ana misyonu öğrencilerin bilgisayar araçlarını kullanma ve uygulama becerilerini geliştirmelerine katkı koyma, disiplinlerarası ve bağımsız araştırmayı, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi teşvik etme, Bilgisayar Mühendisliği alanının temelleri hakkında detaylı bilgi verme, Bilgisayar Mühendisliği alanında ileri seviyede uzmanlaşma ve yaratıcı araştırma faaliyetleri için fırsatlar yaratma ve son olarak geleceğin akademisyenlerini yetiştirme olarak özetlenebilir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans (M.S.) programına başvuran adayların mühendislik, matematik veya doğal bilimler alanlarından edinilmiş bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.5 olması beklenir. Doktora programına başvuran adayların ise mühendislik, matematik veya doğal bilimler alanlarından edinilmiş bir lisans diplomasına sahip olması ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.75 olması gerekmektedir.

Araştırma Alanları

Biyometrik tabanlı insan tanıma sistemleri, Çoklu ortam sistemleri, Bilgisayar ağları, Yapay zeka, Yazılı metin mayınlama, Robot sistemleri, Bulanık mantık, Paralel işleme, Sinir ağları, Uzman sistemler, Ağ güvenliği, Bilgisayar iletişimi ve kablosuz ağlar, Yer belirleme sistemleri, Başarım değerlendirme, Çok amaçlı eniyileme, Gerçek zamanlı sistemler, Otomatik çıkarım, Kısıtlı programlama, Beyan eden programlama dilleri, Evrimsel hesaplama, Karışık yöntemler, Çoklu bulgusal yöntemler, Örüntü tanıma, Çoklu sınıflama sistemleri.

İletişim

Tel: +90 392 630 1484
Faks: +90 392 365 0711
E-posta: cmpe.info@emu.edu.tr
Web: http://cmpe.emu.edu.tr