İçeriğe git

Turizm Araştırmaları Merkezi (DAÜ-TAM)

Turizm Araştırmaları Merkezi (DAÜ-TAM) Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi tarafından kurulmuştur. DAÜ-TAM’ın misyonu, turizm ve konaklama endüstrisinde fayda sağlayan araştırma projeleri ve iş birliğine dayalı ortaklıklarla turizm alanında bilgi ve yenilik üretmektir. Bu misyon doğrultusunda, en ileri araştırmalara odaklanan, öğrencilere gerekli becerileri kazandıran ve küresel turizm endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan bir entelektüel topluluğu teşvik etmeye durumdayız.

Vizyonumuz, turizm araştırmaları, eğitim ve mesleki gelişim alanlarında öncü bir araştırma merkezi olmaktır. Yaratıcılığı teşvik eden, farklı disiplinler arasında etkileşimi destekleyen ve etkili araştırma sonuçlarına yön veren bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz aracılığıyla, öğrencilere ve profesyonellere, gelişen turizm ortamındaki zorluklarla başa çıkabilmeleri ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede, turizmin geleceğini şekillendirmek için kapsamlı bir etki yaratmaya odaklanıyoruz.

DAÜ-TAM’ın Amaçları:

 • Dünya turizminin genel gelişimi ve özellikle Kuzey Kıbrıs turizminin ilerlemesi için Yönetim Kurulu'nun belirlediği bilimsel ölçütler doğrultusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini üstlenmek ve desteklemek.
 • Kamu veya özel sektörden talep edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan araştırmaları yürütmek ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kurumlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yaparak turizm araştırmacılarına uygun bir ortam ve bilimsel kaynaklar sağlamak.
 • Turizm alanında lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmalara destek vermek.
 • Akademisyenler, endüstri profesyonelleri ve öğrenciler için turizmdeki en son trendleri, zorlukları tartışabilecekleri bir platform sağlamak.
 • Öğrencilere turizm alanında yüksek kaliteli araştırma yapma becerileri kazandırmak için kapsamlı ve pratik araştırma eğitim programları sunmak.
 • Akademik bilgi birikimine katkı sağlamak ve turizm endüstrisindeki gerçek dünya sorunlarını ele alan etkili ve ilgili araştırma projelerini üstlenmek.
 • Turizm alanında araştırma yapan lisansüstü öğrencilere mentorluk, kaynak ve rehberlik sağlamak.
 • Turizm sektöründeki zorlukların üstesinden gelmek ve yenilikçiliği teşvik etmek için akademi, endüstri ve hükümet organları arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak.
 • Destinasyonların ve toplulukların uzun vadeli refahını gözeterek çevresel, sosyal ve ekonomik yönleri dikkate alarak sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik eden araştırmalara odaklanmak.
 • Turizmde ortaya çıkan trendleri ön saflarda takip etmek, program ve etkinlikleri endüstrinin ve akademinin gelişen ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlamak.

Turizm Araştırmaları Merkezi, belirlediği hedeflere uygun bir şekilde yönetimini sürdürerek, turizm bilgisinin, eğitiminin ve uygulamasının gelişimine önemli katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, sektördeki en güncel bilgi ve becerilere erişimi kolaylaştırmak, nitelikli eğitim programları aracılığıyla geleceğin turizm profesyonellerini yetiştirmek ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını desteklemek adına bir çıkış noktası oluşturarak, turizmin gelişimine rehberlik etmeyi sürdürecektir.

İletişim

Adres:
Turizm Araştırmaları Merkezi (DAÜ-TAM),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Prof. Dr. Ali ÖZTÜREN
Tel:
(+90) 392 630 1269
E-posta: ali.ozturen@emu.edu.tr