İçeriğe git

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli) (M.A., 1 - 2 Yıl)

Müzik Öğretmenliği Bölümü tarafından sunulan tezli yüksek lisans programının amacı, müzik eğitimi konularında öğrenciye mesleki ve akademik konularda derin bilgi kazandırmak ve alanda araştırma yapılabilmek için gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaktır. Akademik kariyer yapmak isteyen, müzik eğitimi alanında yenilikleri öğrenme arzusunda olan, müzik eğitimi alanında araştırma yaparak alana katkıda bulunmak isteyen müzik öğretmenliği alanından mezun olmuş tüm bireyler için tasarlanmıştır.

Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programının ana misyonu yerel ve evrensel müzik kültürüne katkıda bulunmak, mesleki ve akademik alanlarda bilgi ve birikim edinmek, çağdaş müzik eğitimi yaklaşımları ve en yeni müzik teknolojileri hakkında bilgi vermek, müzik eğitimi alanında ihtiyaç duyulan uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, araştırmacı yönlerinin güçlendirilerek alanda yeni çalışmalar yapılarak bilgi ve eğitim stratejisi üretilmesine katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans (M.S.) programına başvuran adayların yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıllık müzik öğretmenliği lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan ya da, pedagojik formasyon almış konservatuvar veya güzel sanatlar fakültesi müzik bölümünden mezun olması gerekmektedir. Adayların genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.5 olması, ALES sınavından (sözel puan) en az 55 alınmış olması (T.C. uyruklu adaylar için) gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan adaylar müzik öğretmenliği yüksek lisans programına yapılacak mülakatla kabul edilirler.

Araştırma Alanları

Müzik eğitimi, ses eğitimi, çalgı eğitimi, müzik pedagojisi, erken çocukluk müzik eğitimi, müzik teknolojileri, besteleme teknikleri ve yöntemleri, yaratıcılık eğitimi, yeni müzik öğretim yöntemleri.

İletişim

Tel: +90 392 630 1982
Faks: +90 392 365 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://fedu.emu.edu.tr​