İçeriğe git

Hemşirelik Lisans Programı (Türkçe) (B.S., 4 Yıl)

Genel Bilgi

Hemşirelik lisans programımız öğrencilere, hemşirelik alanındaki hızlı gelişmelere uyum sağlayabilmeleri, değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt verecek nitelikte hemşirelik bakımı verebilmeleri için gereken bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmayı; öğrencinin kazanmış olduğu bu yeterliliklerini sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Hemşirelik lisans programımız öğrencilere, hemşirelik alanındaki hızlı gelişmelere uyum sağlayabilmeleri, değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt verecek nitelikte hemşirelik bakımı verebilmeleri için gereken bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmayı; öğrencinin kazanmış olduğu bu yeterliliklerini sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

DAÜ, Hemşirelik bölümünde, güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında yenilikçi, girişimci, sorumluluk sahibi, etik değerleri özümsemiş, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek değişim yaratabilecek öğrenciler yetişirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin öğrenim yaşantılarını zenginleştirmek amacıyla, Üniversitemiz ile Dokuz Eylül ve Marmara Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolu yapılmıştır. Bunun yanında Türkiye'deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimize mesleki uygulama alanına yönelik geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. Üniversitemizde, öğrenciler, mesleğe hazırlanırken uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar.

Olanaklar

Hemşirelik Bölümü öğrencileri, çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlardan yararlanırlar. Laboratuvarlar, geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanlarında aynı anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim,öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Yüksekokul öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir kitap ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.

Kariyer Olanakları

Hemşirelik lisans programını tamamlayanlara “Hemşire” unvanı verilir. Hemşireler; özel veya resmi hizmet veren hastanelerin yanı sıra, temel sağlık hizmetleri kapsamında verilen hasta bakımı hizmetlerinde de etkin rolü olan sağlık profesyonelleridir. Sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, hastane başhemşiresi ve hemşirelik hizmetleri müdürü olarak görev alabilirler. Ayrıca mezuniyet sonrası bilim uzmanlığı ve doktora çalışmaları yapmakta, doçent, profesör olabilmekte ve hemşirelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr