İçeriğe git

Radyoterapi Önlisans Programı (Türkçe) (A.D., 2 Yıl)

Genel Bilgi

Radyoterapi Bölüm’ünün misyonu ; kanser tedavisinde önemli bir tedavi yolu olan radyoterapi alanında, uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek etken, etkili ve nitelikli yardımcı eleman yetiştirmektir.

Radyoterapi Bölüm’ünün vizyonu ; hızlı değişen dünya koşulları içerisinde, programlarımızı sürekli olarak güncelleştirerek, bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermektir.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, radyoterapi hizmetlerinde kullanılmakta olan araçlar ve ekipmanlardaki hızlı gelişmeler, meslek elemanlarının her geçen gün daha fazla bilgi sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle üniversitemizdeki Radyoterapi programı günümüzdeki teknolojik gelişim, küreselleşme, ve artan rekabet ortamına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitim / Öğrenim

Radyoterapi Teknikerliğinin eğitimi, ön lisans düzeyinde iki yıldır. İlk yıl teorik dersler, ikinci yıl uygulamalı eğitim ağırlık taşımaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler “ Radyoterapi Teknikeri “ ünvanı alacaktır. Radyoterapi Teknikeri; radyoterapi uzmanının direktifi ve sağlık fizikçisi ve/ veya uzmanının ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan ışınlı tedaviyi uygulamakla yükümlü sağlık personelidir. Bu programı tamamlayacak öğrenciler, istedikleri takdirde Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) uygun gördüğü üst programlara da geçiş yapabileceklerdir. Günümüzde TC ve KKTC’de Onkoloji Hastanelerinin/Kliniklerinin bulunması, özel teşhis merkezlerinin sayısının gün geçtikçe artması radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte çalışacabilecek radyoterapi teknikerlerine ihtiyacı da artırmaktadır. Radyoterapi Programının adada bir ilk olması bu alandaki ihtiyacın karşlanmasına katkıda bulunmakla beraber Radyoterapi Programından mezun olacak olan öğrencilerimiz de kazandıkları niteliklerle, hem özel sektörün hem de kamu sektörünün öncelikli olarak aradığı kişiler arasında yer alabileceklerdir.

Olanaklar

Radyoterapi Programının, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alması, bölüme önemli avantajlar sağlamaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan diğer bölümler ile işbirliği içerisinde olunması ve bina içerisinde yer alan son teknolojiyle donatılmış labaratuvarların ve merkezlerin bulunması Doğu Akdeniz Üniversite’sindeki Radyoterapi Programını ayrıcalıklı kılmaktadır. Bunların yanında, mesleki dersler için Türkiye’deki üniversiteler ( Hacettepe Universitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi) ve KKTC Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği KKTC kamuda ve/veya özel sektörde çalışan meslek mensuplarından gerek ders anlatımı gerekse stajlar konusunda mevcut olanaklara ek olarak destek alınacaktır.

İletişim

Tel: +90 392 630 2172
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr