İçeriğe git

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bilim ve sanat etiği anlayışının temelini doğruluk, özeleştiri, nesnellik ve yansızlık, açıklık, bilimsel kuşkuculuk, eleştirel bakış, yeni kavramlara açık olma, bilimsel araştırma disiplinini koruma, özgün ve yaratıcı düşünme, başkalarının emek ve ürünlerine saygı, doğal çevreye ve canlı haklarına duyarlılık oluşturur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu, akademik etik ilkelerinin üniversite topluluğunun tüm üyelerini (akademik yöneticileri, akademik personeli, araştırmacıları, öğrencileri, herhangi bir nedenle üniversite ile bağı olan ve üniversiteye yönelik çalışmaları ile üniversiteyi bağlayan kurum, kuruluş veya kişileri) kapsayan en vazgeçilmez değerler zinciri olduğu inancıyla, öncelikle eğitici ve farkındalık yaratıcı çalışmalar ve etkinlikler düzenlemeyi görev bilir.

Akademik, araştırma ve yayın etiği başta olmak üzere etik konulu her türlü görüş, düşünce ve önerilerinizi bayek@emu.edu.tr​ adresine iletebilirsiniz.

http://bayek.emu.edu.tr/tr