İçeriğe git

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.Tech., 1 - 2 Yıl)

Bilişim Teknolojileri (BT) Yüksek Lisans programının genel amacı, en son bilgi işlem teknolojileri ile yüksek lisans düzeyinde eğitim sağlamaktır. Program, BT projelerini tasarlamak, uygulamak, sürdürmek ve yönetmek için teknik ve teorik becerilerin benzersiz bir kombinasyonunu kullanabilen BT uzmanları için artan küresel talebi karşılamaya çalışmaktadır. Program, BT'de proje tabanlı kurslar sunmaktadır ve sadece çalışan profesyonellerin lisans sonrası gelişimini değil, aynı zamanda BT sektöründe kariyer kurmak isteyen yeni mezunların ihtiyaçlarını da karşılamak için tasarlanmıştır. BT yüksek lisans programına, Bilgi Teknolojisi, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemlerinin Yönetimi veya ilgili herhangi bir alanda akredite bir kurumdan lisans derecesine sahip öğrenciler kayıt yapabilir. Mezunlar, BT alanında analiz ve etik uygulamaları ile birlikte sistem ve veritabanı tasarımı, istemci/sunucu uygulamaları, masaüstü uygulamaları, web uygulamaları, web hizmetleri ve bilgisayar ağlarını inceleme fırsatı bulacaklar. BT yüksek lisans programının müfredatında yedi seçmeli ders, seminer ve tez bulunmaktadır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Başvuru sahiplerinin Bilgi Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya ilgili herhangi bir alanda akredite bir kurumdan lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Diğer adayların yüksek lisans programına kabul edilmek için bazı bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu derslerinin sayısı adayın lisans disiplinine bağlıdır ve Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Komitesi tarafından kararlaştırılır. Kabul koşullarını karşılamayanların Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Komitesi tarafından yapılacak olan mülakatlara katılmaları istenecektir. Bu durumda mülakattan sonra öğrencinin kabulüne karar verilecek ve kabul edilirse bilimsel hazırlık derslerinin sayısı buna göre belirlenecektir.

Eğitim Amaçları

Yüksek lisans programı, bilişim teknolojilerinin seçimi, oluşturulması, uygulanması, entegrasyonu ve yönetimi yoluyla kullanıcıların örgütsel ve toplumsal bir bağlamda ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans programının eğitim hedefleri aşağıda listelenmiştir.

Mezunlar

 • Kanıtlanmış uzmanlığa sahip geniş eğitimli, etkileyici, etik ve sorumlu vatandaşlar olarak topluma katkıda bulunabilirler.
 • Araştırma ve bilgi teknolojilerinde etik konuların nasıl yönetileceği konusunda bilgi sahibidirler.
 • Bilişim teknolojisi bilgisini belirli sorunlar için etkili tasarımlar ve çözümler üretmek için uygulayabilirler.
 • Mevcut teknolojileri, araçları ve yazılım sistemlerini kullanabilir ve belirli sorunlara yönelik gerçekçi çözümleri geliştirilebilirler.
 • Nitel, nicel ve karma yöntemleri kullanarak araştırma yapabilirler.
 • Özellikle kablosuz ve optik ağlar üzerine en yeni ağ teknolojileri ile donatılmıştır.
 • Teknoloji projelerini yönetmek için gereken yönetim rolleri, sorumlulukları ve teknikleri tam olarak anlarlar.
 • Daha ileri mesleki gelişim ve bilişim teknolojilerinde gelecekteki değişiklikleri karşılamak için teorik ve pratik problemleri çözmek için gerekli hesaplama becerilerine sahiptirler.

Öğrenme Çıktıları

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans programının öğrenme çıktıları aşağıda listelenmiştir.

Mezunlar,

 • Uzmanlık alanlarında bilgi teknolojileri ile ilgili ana temalar ve güncel araştırmalar hakkında ileri düzeyde anlama ve sentez yapabilme yeteneğini gösterirler.
 • Bilgi teknolojisi uygulamaları ve araştırmalarında bulunan etik değerlendirmeleri yapar ve yönlendirirler.
 • Eğitimlerinin odağında olan alanlarda geliştirme ve liderlik konularında uzman düzeyde beceri uygularlar.
 • Bilgi teknolojilerine ilişkin teknik ve profesyonel bağlamda etkili ve yetkin bir iletişim kurarlar.
 • Gelişmiş proje yönetimi becerileri sergileyerek bilgi teknolojisi projelerine liderlik eder ve etkili bir şekilde katkıda bulunurlar.
 • Bilgi teknolojileri sistemlerinin ve teknolojilerinin etkilerini; profesyonel, etik, toplumsal ve düzenleyici perspektiflerden geniş bir çerçeveden analiz eder ve eleştirirler.
 • İlgili teknolojileri, politikaları ve prosedürleri seçerek bilgi ve bilgi teknolojisi sistemlerinin güvenliğini ve dayanıklılığını sağlama stratejilerini tasarlar ve uygularlar.
 • Akademik bilgiyi artırma kapasitesini gösteren bilimsel araştırmalara katılırlar ve böylece doktora çalışmalarını sürdürme imkânı sağlarlar.

Araştırma Alanları

Bölümdeki öğretim elemanlarının araştırma alanları arasında kablosuz mobil iletişim, CDMA iletişimi, bulanık sistemler, kanal tahmini, çok kullanıcılı algılama teknikleri, kanal senkronizasyonu ve eşitleme teknikleri, yenilenebilir enerji kaynakları, çevre sorunları, enerji üretimi, BT proje yönetimi, bilgi çıkarma, metin madenciliği, veri madenciliği, veri tabanları, sınıflandırma, makine öğrenimi, iş zekası, denetleyici kontrol teorisi, doğrusal ve doğrusal olmayan sistem kontrolü, güç elektroniği, küresel konumlandırma sistemleri, TOA, AOA ve TDOA konum belirleme yöntemleri, hızlı vektör döndürme yöntemleri, proje / problem / iş temelli öğrenme, çevrimiçi proje/problem/iş temelli öğrenme, Bilgi İletişim Teknolojileri öğrenme, öğrenme teknolojileri, mühendislik eğitimi, bilgisayar eğitimi, mesleki eğitim, kriptoloji, veri gizliliği, ağ güvenliği, dijital ve analog sinyal işleme, dijital filtre tasarımı/uygulama, sabit genişbant ağlar, bilgi adli tıp ve güvenlik, kontrol sistemleri, kayan mod kontrolü, ayrıştırılmış doğrusal olmayan sistemler vardır.

Ek Bilgiler

 • Derslerin içeriklerini görmek için Ders El Kitabına bakınız.
 • Kayıt kabul koşulları, müfredat, ders kaydı, geç kayıt, ders ekleme/bırakma, ders tekrarı, dersten çekilme, üniversiteden ayrılma, sınavlar, değerlendirme yöntemleri ve akademik personel hakkında hızlı bir kılavuz için Öğrenci El Kitabına bakınız.

İletişim

Tel: +90 392 630 1245
Faks: +90 392 365 1574
E-posta: btyo.bilgi@emu.edu.tr
Web: http://sct.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu