İçeriğe git

İç Mimarlık Lisans Programı (Türkçe) (B.Int.Arch., 4 Yıl)

İç mimarlık mesleği, yapılaşmış çevrenin iç mekân tasarımı konusunda yoğunlaşan çok yönlü bir uzmanlık dalıdır. İç mimarın görevi, gereksinimler doğrultusunda alan analizi, tasarım kararları, projelendirme, malzeme kararları ve detaylandırma, modelleme, sunma, uygulama ve üretim konularına yönelik bir çalışmayla, doğru mekânlar ortaya koymaktır. Mekân, içinde yaşayanların en temel biyolojik ihtiyaçlarından en üst düzeydeki gereksinimlerine kadar geniş bir yelpazeye hitap ettiği oranda değer kazanmaktadır. Bu bağlamda, insanca yaşanılası mekânlar, değişik açıların göz önünde bulundurulup değerlendirilmesiyle, mimari mekan verilerine ek olarak mekan algısında büyük önem taşıyan tüm etkenlerin kurgulanmasıyla yapılır.

Genel Bilgi

İç mimarlık bölümü bünyesinde eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan iki ayrı İç Mimarlık Programı bulunmaktadır. İç mimarlık bölümü dört yıllık eğitim programları, stüdyo dersleri ve teorik derslerle donanımlı iç mimarlar yetiştirmek üzere şekillendirilmiştir. İç Mimarlık (İngilizce Program), İç Mimarlık (Türkçe Program) ve Mimarlık bölümlerinden oluşan Mimarlık Fakültesi öğretim kadrosu, dört bölümün eğitimsel aktivitelerinde bütünlüğü ve kaliteyi sağlamak için ortak bir biçimde çalışmaktadır. Bu çeşitlilik sayesinde İç mimarlık veya diğer bölümlerin belirli ana dallarında ilerlemek isteyen öğrencilerimize, alan seçmelileri sayesinde esnek bir eğitim olanağı sunulmaktadır. İç mimarlık eğitiminin belkemiğini oluşturan tasarım derslerinde görsel ve sözlü sunuma dayalı bir değerlendirme yapılırken, öğrencilerin özgüvenlerinin ve sunum yeteneklerinin gelişmesi hedeflenmekte; ayrıca, takım çalışması eğitim sistemimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Akreditasyonlar

AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
http://www.aqas.de

CIDA: Council for Interior Design Accreditation
https://www.accredit-id.org

Eğitim / Öğrenim

Bölümümüz, çağdaş yöntemlerle yürütülmekte olan lisans ve lisansüstü programlar yanında birçok sanatsal, akademik ve sosyal etkinlikleri de bir arada yürütmektedir. Düzenlenen bu etkinliklerle öğrenciler; hayata ve mesleğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmakta ve dünyaya daha geniş bir vizyondan bakabilen bireyler olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerin İç mimarlık mesleği alanında donanımlı bir şekilde yetişebilmelerine ilişkin, böylesi sosyal bir mesleğin eğitim sürecinde salt derslere dayalı bir eğitimin yeterli olmayacağı ve öğrencilerin vizyonlarını geliştirecek faaliyetlerde bulunmaları konusunda özendirildikleri bir anlayış hâkimdir.

Olanaklar

İyi donatılmış stüdyolar, derslikler ve bilgisayar laboratuvarları yanında fotoğraf, maket, seramik ve yapı-malzeme laboratuvarları, kablosuz internet ve zengin kütüphane kaynakları eğitimdeki başarıyı sağlama yolunda gerekli zemini oluşturmaktadır. Her geçen gün artan öğrenci sayısına rağmen, stüdyo çalışmalarında, öğrenci-öğretim elemanı arasında bire bir diyalog kurulabilecek bir düzen yaratılmış ve sürdürülmektedir.

Kariyer Olanakları

Kazandıkları mesleki görgü, bilgi, dünya görüşü ve vizyonla öğrencilerimiz firmalar tarafından aranılan iç mimarlar/ tasarımcılar olmaktadırlar. Binaların değişen gereksinimleri ve sık, hızlı eskimeleri nedeniyle iç mimarlık mesleğinin geniş bir uygulama alanı vardır. İç mimarlar, mimarlık bürolarında, mimar-iç mimar-inşaat mühendisi ve ilgili mesleklerden oluşan bir grupta takım çalışması yapmanın yanında, var olan mekânların yenilenmesi, ya da işlev değişikliği gerektiren tasarımlarda, bireysel olarak da çalışma olanağı bulabilmektedirler. Örneğin, vitrin; fuar - sergi; mağaza; sahne-ekran; yat, uçak veya benzer iç mekân tasarımı; mobilya tasarımı yanında; modüler inşaat ve bitirme malzemesi veya mobilya üreten firmalarda tasarımcı, kontrolör ve/ veya uygulamacı olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımıza YÖK ve EAAE - Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği denklik vermektedir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1139
Faks: +90 392 365 1121
E-posta: inar@emu.edu.tr
Web: http://inar.emu.edu.tr