İçeriğe git

Tıp Lisans Programı (Marmara Universitesi Ortak Programı) (M.D., 6 Yıl)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak misyonumuz; mezunlarımızın evrensel ölçekte bilgi üreten, toplumun gereksinimleri doğrultusunda bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacını taşıyan, gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, evrensel nitelikte ileri tıp teknolojilerine hakim, toplumun sağlık sorunlarına çözüm getirebilen, ekip çalışmasına yatkın, profesyonellik değerleri taşıyan, liderlik nitelikleri kazanmış ve iyi iletişim kuran hekimler yetiştirmektir.

Vizyonumuz; ileri düzeyde öğrenci odaklı eğitim ve araştırma olanaklarına sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesinde ve dünyada tanınan, önde gelen ve tercih edilen bir tıp fakültesi olmaktır.

Eğitim / Öğrenim

Eğitim süresinin hazırlık sınıfı dışında kalan ilk üç yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde tamamlanacaktır. Eğitimin son üç yılı ise WHO’ nun (Dünya sağlık örgütü) olumlu görüş bildirdiği UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından tıp eğitimi akredite edilmiş olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlanacaktır. İngilizce hazırlık sınıfı 1 yıl olacaktır. Türkçe dil eğitimi yabancı uyruklu öğrencilere ilk üç yıla yayılmış şekilde uygulanacaktır. Eğitim dili İngilizce' dir. Eğitim programı içinde ilk üç yılda, temel bilimler ve klinik tıp teorik ve laboratuvar derslerine ek olarak, gurur duyduğumuz klinik uygulamaya giriş dersleri yer almaktadır. Birinci sınıftan itibaren verilen klinik uygulamaya giriş dersi iletişim becerileri temelinde tasarlanmış, mesleksel becerilerin, ilk yardım ve muayene becerilerinin kazandırılacağı, etik ve profesyonel değerlerin tartışılacağı, tıpta insan bilimleri ilişkilerinin araştırılacağı ve kanıta dayalı tıp çalışmalarının değerlendirileceği uygulamalarla desteklenip temel bilimler müfredatını klinik uygulamalar ile zenginleştirilen bir programdır. Üç yıl boyu devam eden eğitimden sonra öğrenciler; maketler üzerinde temel yaşam desteği, intramuskuler enjeksiyon yapma, intravenöz enjeksiyon yapma, damar yolu açma, kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesi, üretral kateterizasyon ve nazogastrik sonda uygulama becerileri, kadın genital sistem muayenesi gibi temel prosedürel ve genel muayene tekniklerini hasta ile karşılaşmadan ve hasta üzerinden denemeden önce laboratuvar ortamlarında kazanmaktadırlar. Probleme Dayalı Öğrenme (PBL) yönteminin kullanıldığı küçük grup dersleri öğrencilerin klinik vakalara yaklaşımlarını geliştirmek, insan sağlığını sosyal, psikolojik ve organik unsurlarıyla bir bütün olarak görmek ve neden-sonuç ilişkisi kurarak karar verme, liderlik ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sağlamaktadır. Diğer Tıp programlarından farklı olarak, beşinci ve altıncı sınıflardaki aile hekimliği programları ile saygın ve etkin sağlıklı hizmetleri sunan İngiltere, Almanya ve Norveç gibi ülkelerde benimsenen perspektifle tıp eğitimini tamamlama imkanı sunulacaktır. Dünyada tıp eğitimi zengin öğrenme ve değerlendirme yöntemleri ile sürekli yenilenmekte ve gelişmektedir. Dünyada yaşanan bu gelişim doğrultusunda Fakültemizdeki tüm akademisyenler için yılda iki kez Eğitici Gelişimi Programları düzenlenmektedir. Öğrenciler; dördüncü ve beşinci sınıflarda uygulamalı stajlarla, hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili çalışacaklar, altıncı sınıfta ise öğretim üyelerinin gözetimi altında hasta bakımında sorumluluk alarak eğitimlerini tamamlayacaklardır. Eğitim programı süresince öğrenciler bilimsel araştırmalara katılmaları için destekleneceklerdir. Ayrıca eğitim programının ilk üç yılında; tıpta insan bilimleri, davranış bilimleri, felsefe, doğa bilimleri, sosyal bilimler, iletişim, sanat ve bilgi işlem gibi öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik özel çalışma modülleri de yer almaktadır. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde, öğrenciler kritik sorgulamaya ve multidisipliner araştırmaya teşvik edilmektedirler. Öğrencilere yurt dışı ve yurt içinde bulunan hastane ve akademik organlarda, EU, WHO gibi uluslararası kurumlar aracılığıyla internship ve ilgili üniversitelerle yapılan değişim programlarına da katılma fırsatı sağlanacaktır. Tıp fakültesi eğitimimiz içinde sunulan bir diğer olanak da biyoistatistik ve epidemiyoloji konularında desteklenmiş bir araştırma programının var olmasıdır.

6 yıllık programı tamamlayanlar “yüksek lisans derecesi” ile mezun oldukları için doğrudan doktora (PhD) uzmanlık programına kayıt hakkına sahiptir.

Olanaklar

Fakültemizde; uluslararası yetkinliklerini kanıtlamış öğretim üyelerinden eğitim almanın ve yine öğretim üyelerinin danışmanlığında bilimsel öğrenci kulüplerine aktif olarak katılmanın yanısıra öğrenciler; kişisel ve sosyal gelişimleri için kurulan tiyatro, sinema, edebiyat, spor, satranç gibi öğrenci kulüplerinde yer alma olanağı bulacaklar; ayrıca sürekli tıp eğitimi kapsamında haftalık ve aylık olarak düzenlenen seminer programlarına katılabileceklerdir. Tıp Fakültesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, öğrenci odaklı eğitimin gereksinimlerine uygun mimari tasarımla oluşturulmuş eğitim ortamları, çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanıma sahip araştırma ve eğitim laboratuvarları; kadavra havuzu, otopsi masası, diseksiyon masası ve canlıya en yakın düzeyde maketlerden oluşan son teknolojiye uygun anatomi laboratuvarı, 3D diseksiyon film gösterim odası, bilgisayar ve okuma salonları, öğrencilerin öğrencilik statüleriyle ilgili her türlü konuyu danışabildikleri öğrenci danışma merkezi ile bir kafeterya bulunmaktadır. Öğrenciler derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konularda Doğu Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nden de faydalanabilmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ihtiyaç duyan öğrenciler için yurt olanağı bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Diploma denklik: Fakültemizin eğitim programı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile paralel şekilde sürdürülecek, eğitim sonunda diploma ortak olarak verilecektir. Bu nedenle, mezunlarımız denklik için herhangi bir fark dersi vermeksizin, Türkiye Cumhuriyeti'nde de hekimlik, pratisyen hekimlik yapabileceklerdir.

Kariyer olanakları: Mezunlarımız; dünyanın her yerinde hekimlik yapabilirler. Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimlerine devam edebilir ya da bilim insanı olabilmek için doktora programlarına katılabilirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1570
Faks: +90 392 630 3025
E-posta: med.studentaffairs@emu.edu.tr
Web: https://medicine.emu.edu.tr