İçeriğe git

Fizik - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Çift Anadal Programı (B.S., 4 Yıl)

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Fizik (B.S.) Öğrencisinin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (B.S.) Müfredatından alacağı Dersler

Semester

Ref
Code

Course
Code

Full Course Title

Course Category

Credit

Pre-req.

ECTS

Lec.

Lab.

Tut.

Total

1

4D42113

MATH163

Discrete Mathematics

AC

3

0

1

3

6

2

4D42124

COMP184

Intr. To Computer Science II

FC

3

2

0

4

COMP183

6

3

4D42131

MATH209

Real Analysis

AC

3

0

1

4

6

3

4D42132

MATH206

Linear Algebra II

AC

3

0

1

3

6

3

4D42133

COMP211

Algorithms and Data Structures

AC

3

1

0

3

COMP184

6

4

4D42143

MATH365

Combinatorial Mathematics

AC

3

0

1

3

6

5

4D42151

MATH322

Probability and Statistical Methods

AC

3

0

1

3

MATH151

6

6

4D42163

COMP322

Security and Information Assurance

AC

3

0

0

3

6

6

4D42164

COMP374

Database Managements Systems

AC

2

3

0

3

6

7

4D42171

MATH412

Introduction to Abstract Algebra

AC

3

0

1

3

6

8

4D42181

COMP414

Data Analytics

AC

3

0

1

3

6

8

4D42183

COMP432

Programming Languages

AC

2

2

0

3

6

Total Credits (a minimum of 36 is required)

38

Total ECTS

72

İletişim

Tel: +90 392 630 1314
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: physics@emu.edu.tr
Web: https://physics.emu.edu.tr

Bölüm Sosyal Medya:
Facebook LinkedIn InstagramYouTube