İçeriğe git

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Lisans Programı (Türkçe) (B.S., 4 Yıl)

Programın amacı, öğrencileri bilgi teknolojileri ile ilgili alanlarda güçlü bir temel ile donatmaktır. Program, bilgi işlem teknolojilerinin seçimi, oluşturulması, uygulanması, entegrasyonu ve yönetimi yoluyla organizasyonel ve toplumsal bağlamda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmaktadır. BTBS programı, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu vizyonu doğrultusunda, mevcut tüm yenilikçi bilgi teknolojilerini kullanan ve çözüm geliştiren bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Genel Bilgi

Program müfredatının birinci yılında bulunan dersler, öğrencilerin İngilizce, matematik, işletme ve programlama konularında altyapı edinmelerine olanak sağlar. İkinci ve üçüncü yıllarda daha çok uygulama ağırlıklı bilgisayar ağları, işletim sistemleri, internet programcılığı, veritabanı, sistem analiz ve tasarımı, ve yazılım mühendisliği gibi bilgi teknolojilerinin temelini oluşturan dersler verilmektedir. Dördüncü ve son yılda ise öğrencilere, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma fırsatı bulmaları için birçok seçmeli ders olanağı verilir. Bunun yanında, iş hayatından seçilmiş konular ile geliştirdikleri mezuniyet projeleri, öğrencilerin piyasaya daha kolay adapte olmalarını sağlar.

Akreditasyonlar

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de

EQANIE: Euro-Inf Bachelor awarded by EQANIE
Euro-Inf Bachelor Quality Label (Awarded by EQANIE-European Quality Assurance Network for Informatics Education e.V.)
https://eqanie.eu/quality-label/accredited-programmes/

Eğitim Amaçları

Programının eğitim hedefleri aşağıda listelenmiştir.

Mezunlar,

 • yazılım analizi ve tasarımı, sistem geliştirme, web ve multimedya uygulamaları, bilgisayar mimarisi ve bilgisayar ağları için geçerli olan bilgi teknolojisi alanında kariyer ve / veya lisansüstü eğitim için hazırlanır.
 • programlama, sistem analizi ve tasarımı, veritabanı geliştirme ve yönetimi, web ve multimedya tabanlı tasarım ve geliştirme ve açık uçlu tasarım deneyimlerini ve donanım ve yazılım kullanımını içeren bilgisayar mimarisinde son derece kaliteli bir eğitime sahiptir.
 • etkili sözlü ve yazılı iletişim ve ekip tabanlı projelerin planlanması ve yürütülmesine etkin bir şekilde katılma ve yaşam boyu öğrenmenin faydaları konusunda mesleki tutum ve farkındalığı geliştirme becerileri geliştirir.
 • deneyimli personel ile açık etkileşime dayalı bir öğrenme ortamına ve güçlü analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip bilgi teknolojisi alanındaki en son gelişmeleri takip eden bir müfredatın yanı sıra iş gereksinimlerine uygun pratik bilgiye sahiptir.

Öğrenme Çıktıları

Programının öğrenme çıktıları aşağıda listelenmiştir.

Mezunlar,

 • bilgi teknolojileri problem çözme becerilerini, temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve standartları uygulayabilir
 • mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler ile örgütsel gereksinimleri belirleyebilir ve değerlendirebilirler
 • bilgi teknolojileri tabanlı çözümleri organizasyonel bir ortamda seçebilir, tasarlayabilir, entegre edebilir ve yönetebilir
 • güçlü analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin yanı sıra bilgi teknolojileri alanındaki pratik bilgileri de kullanabilirler
 • lisansüstü düzeyde çalışmalar yapmak için teorik alt yapı ile donatılabilir
 • hem yazılı hem de sözlü olarak etkili iletişim kurabilir
 • takım bazlı projelerin planlanması ve yürütülmesine etkin bir şekilde katılma yeteneğini gösterebilir
 • bilgi teknolojileri çözümlerinin küresel, toplumsal ve etik bağlamdaki etkisini tanımlayabilirler
 • sürekli öğrenme ihtiyacını tanımlayabilir
 • bilişim alanındaki son gelişmeleri takip edebilir
 • iş gereksinimlerine uygun pratik becerileri kullanabilirler
 • geniş ölçüde eğitilebilirler

Kariyer Olanakları

Mezunlar, bilgi teknolojileri sektöründe ve ilgili tüm alanlarda çeşitli görevlerde çalışma yeterliliğine sahiptirler. Bilgi teknolojilerinin değişik dallarında, bilgisayar mühendisliği veya işletme alanında yüksek lisans eğitimi yapma şansına sahiptirler.

Mezunların çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

 • Web Tasarlama / Programlama / Yönetimi
 • Veri Tabanı Tasarımı / Yönetimi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Sistem Mimarlığı
 • Sistem Analizi / Tasarımı
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Sistem Denetimi
 • Proje Ekip Yönetimi
 • Bilgisayar Ağları Kurumu / Yönetimi
 • Bilgisayar Öğretmenliği

Ek Bilgiler

 • Derslerin içeriklerini görmek için Ders El Kitabına bakınız.
 • Kayıt kabul koşulları, müfredat, ders kaydı, geç kayıt, ders ekleme/bırakma, ders tekrarı, dersten çekilme, üniversiteden ayrılma, sınavlar, değerlendirme yöntemleri ve akademik personel hakkında hızlı bir kılavuz için Öğrenci El Kitabına bakınız.

İletişim

Tel: +90 392 630 1245
Faks: +90 392 365 1574
E-posta: btyo.bilgi@emu.edu.tr
Web: https://sct.emu.edu.tr