İçeriğe git

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ nün (BOTE) temel amacı, içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereksinimlerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip; öğrenim gördüğü alanın ve yetiştirildiği mesleğin bütün yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ nde öğrencilerimiz temel bilgisayar bilimleri, öğretim teknolojileri ve eğitim bilimleri olmak üzere üç alanda yetiştirilmektedirler. Dolayısı ile mezuniyet sonrası mezunlarımız birçok farklı iş imkanı yakalayabilmektedir.

Genel Bilgi

Bölümümüzün Lisans Programı, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylıdır.Bu bakımdan, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Programı diğer üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’ndeki muadili lisans programlarına her bakımdan denktir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Programı’nın söz konusu bu Yüksek Öğretim Kurulu denklik onayının devam edebilmesi için program uygulamaları hassasiyetle yerine getirilmekte ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından zaman zaman programda yapılan güncellemeler günü gününe hayata geçirilmektedir.

Eğitim / Öğrenim

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin en önemli özelliği, çok yönlü öğretmenler olarak yetiştirilmeleridir. Öğrenimleri süresince mesleki bilginin yanı sıra, eğitim-öğretim konularına ve günlük yaşamda olup bitenlere çevresel ve küresel yaklaşabilmeleri için analitik
düşünme becerileri de kazandırılmaktadır. Öğrenciler çağdaş dünyanın gerektirdiği akademik özelliklerle donatılmış olarak mezun olacaklardır. Bölüm öğrencilerinin uygulama derslerinde; eğitim, öğretim, rehberlik hizmetleri ve eğitim yönetimi ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmalarını sağlamak için, KKTC MEKB ile kurulan iletişim sayesinde kuramsal olarak öğrendiklerini gerçek sınıf ortamında uygulayabilmektedirler. Dolayısı ile mezunlar uygulama alanlarında zorluk çekmeyecek şekilde yetiştirileceklerdir.öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artıracak onları mesleğe aşamalı bir şekilde hazırlayacak teorik dersleri, pratikte pekiştirebilecekleri uygulama fırsatlarını da sağlamaya özen göstermekteyiz.

Olanaklar

Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini uygulayıp pekiştirebilmeleri için, teknik ve teknolojik araç gereçlerle donatılmış ortamlar Eğitim Fakültesi içerisinde mevcuttur. Öğrencilerimiz Fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bilgisayar laboratuvarları ve akıllı sınıftan yararlanabilmektedirler. Ayrıca, üniversite bünyesindeki benzer diğer tüm ortamları kullanabilmektedirler. Bölüm öğrencilerinin çeşitli diğer ihtiyaçlarını giderebilmeleri için, üniversite yerleşkesi içerisinde ortak kullanıma sunulan açık ve kapalı oyun alanları, kantinler, kafeteryalar, öğrenci kulüpleri, merkezler ve kütüphane gibi çeşitli sosyal, kültürel ve akademik ortamlar mevcuttur. Bunun yanısıra, mezunların, hizmet verecekleri okullarda, hızlı gelişen günümüz koşullarında, bireylerin çevrelerine daha kolay uyum sağlamaları; yetenek ve güçlerini ortaya koyabilmeleri; bireysel, sosyal, duygusal ve profesyonel gelişimleri için eğitsel program ve etkinliklere katılmaları; ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri konularında onlara yardımcı olabilmeleri için en iyi şekilde donanmış olmaları amaçlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

Farklı disiplinleri içerisinde barındıran çağdaş program yapısı ve son yıllarda bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacın artması sebebiyle, mezuniyet sonrasında öğrencilerimiz birçok farklı iş imkânlarına sahip olmaktadırlar. Bu iş imkânlarından bazıları: Bilgisayar Öğretmeni, Öğretim Tasarımcısı, Uzaktan
Eğitim Geliştiricisi, E-Öğrenme Uzmanı, Bilgi-İşlem Merkezi Yöneticiliği Danışmanı, Web ve Çoklu Ortam Tasarımcısı Ağ Yöneticisi/Mimarı, Yazlım-Tasarım Geliştirme Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Teknoloji Destek Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Bilgisayar Sistemleri Tasarımcısı.

İletişim

Tel: +90 392 630 3123
Faks: +90 392 365 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://fedu.emu.edu.tr/​