İçeriğe git

Özel Eğitim Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

Misyonumuz

Özel Eğitim Bölümü’nün vizyonu, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve toplumda aktif birer katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir.

Özel Eğitim Bölümü bu vizyonunu gerçekleştirmek için aşağıdaki konuları kendisine misyon edinmiştir:

 1. Öğretmen adaylarına, özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak
 2. Özel gereksinimli çocuklara destek eğitim hizmetlerini sağlamak
 3. Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerinin gereksinimlerini karşılamak ve onları desteklemek
 4. Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek
 5. Özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak
 6. Özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak
 7. Özel eğitim hizmetlerinin genel eğitim hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülmesini sağlamak
 8. Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlamak
 9. Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak
 10. Farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek
 11. Alanın sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek
 12. Özel eğitim öğretmenlerine disiplinler arası çalışma becerileri kazandırmak
 13. Ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek
 14. Mesleğin etik kurallarına uygun eleman yetiştirmek
 15. Özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmek

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. BERRİN BAYDIK

Bölüm Başkan Yardımcıları:

Bölüm İmkanları

Fakültemizde Özel Eğitim Bölümündeki öğrencilerin derslerini yürütecekleri ve öğrendiklerini uygulayabilecekleri derslikler, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve akıllı sınıflar bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler kablosuz internet erişiminden ve üniversite kütüphanesinin sunduğu olanaklardan da yararlanabilmektedir.

Akreditasyonlar

EPDAD: Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
https://epdad.org.tr
Akredite Edilmiş Programlar: Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (B.A.)

Programlar

Özel Eğitim Bölümü; Özel Eğitim Öğretmenliği ve Zihin Engelliler Öğretmenliği olmak üzere iki programdan oluşmaktadır.

ProgramDereceYılBölüm
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe)Lisans / B.A.4 Özel Eğitim

Neler Başardık

Disiplinler arası çalışma becerilerine sahip, araştırmacı ruhu olan özel eğitim öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlayan Özel Eğitim Bölümü, alanın sorunlarına ve geliştirilmesine yönelik araştırmalar ile seminer, konferans ve çalıştaylarla farklılık yaratmayı hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim okullarında, eğitim ve uygulama okullarında, iş okullarında ve eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde “Özel Eğitim Öğretmeni” olarak istihdam edilmektedir. Mezunlar, ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda okullarda öğretmenlik, müdür ve müdür yardımcılığı gibi görevler üstlenebilmekte ya da kendi alanlarında müfettişlik yapabilmektedirler. Ayrıca, lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak özel eğitim alanında uzman ve akademisyen olarak da çalışabilmektedirler.

İletişim

Adres:
Özel Eğitim Bölümü
Özel Eğitim Bölümü, Socrates Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 4068
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://educ.emu.edu.tr