İçeriğe git

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.B.A., 1 - 2 Yıl)

Rekabetin gittikçe arttığı bir dünyada bireylerin lisansüstü seviyede de uzmanlaşması önem taşımaktadır. İşletme Yüksek Lisans Programı mezun oldukları program türüne bakılmaksızın tüm başarılı lisans mezunlarının başvurabileceği bir programdır. İki veya üç dönemde tamamlanabilen İşletme Yüksek Lisans Programı bireylere insan kaynakları, pazarlama, örgütsel davranış, uluslararası işletme gibi genel işletme konularında kendilerini geliştirme olanağı sunmaktadır. İşletme Bölümü mezunları, gerek akademide gerekse iş dünyasında iş imkanlarına sahip olabilmektedir. Doktoraya devam etmeyi düşünen öğrencilerimize tezli yüksek lisans seçmelerini, diğer öğrencilere ise tezsiz programları tercih etmelerini tavsiye edilmektedir. Tezli programlara müracaat edecek olanların araştırma yöntemleri ve İngilizce bakımından yoğun bir tempoya hazır olmaları gerekmektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Master programlarımız, mezun oldukları program türüne bakılmaksızın akademik başarı ortalaması 4.0 üzerinden 2.5 veya üzeri olan tüm başarılı lisans mezunlarına açıktır.

Araştırma Alanları

Aşağıda yer alan konular, fakülte üyelerimizin araştırma alanlarının tamamının bir dökümü olmamakla beraber, kapsamını belirtecek bir özet listedir: sendika-dışı çalışan temsiliyeti, sendikalaşma, sendikal network ağları, pozitif işçi-işveren ilişkileri, personel gelişimi, sürdürülebilir kalkınma stratejileri, paydaş ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, girişimcilik, Iş geliştirme hizmetleri, algılama stilleri, insane kaynakları yönetimi, personel seçimi ve değerlendirmesi, örgütsel adalet, tüketici memnuniyeti, hizmet pazarlaması, hizmet kalitesi, KOBİlerde ihracat modelleri.

İletişim

Tel: +90 392 630 1343
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: business.emu.edu.tr