İçeriğe git

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.S., 1 - 1.5 Yıl)

Uygulama ve teknoloji alanlarında en güncel uluslararası ve yerel gelişmeleri takip eden Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, turizm endüstrisi ile işbirliği içinde hazırlanmış ve öğrencilerine sektörde önde gelen birer yönetici ve akademisyen olabilmelerine imkan tanıyan donanımları vermeyi hedefleyen bir programdır.

Programın amacı, öğrencilerin turizm ve otel işletmeciliği alanlarında: yönetsel becerilerle en üst düzeyde donatılmış, araştırma teknik ve prensiplerine hakim analitik düşünebilen, vizyon sahibi kişiler olarak iş ve akademik hayatlarını geliştirmelerinin sağlanmasıdır. Programda; pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans gibi temel derslerin yanı sıra, turizm planlaması, araştırma teknikleri, hizmet yönetimi konularında seçmeli dersler yer almaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler danışmanlarıyla beraber ilgi duydukları konularda tez çalışması yaparak programı tamamlamaktadırlar.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarının karşılanması gerekir.

Araştırma Alanları

Pazarlama Yönetimi

Tüketici Davranışı, Kültür, Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Çatışma, Marka, Destinasyon Pazarlaması, Destinasyon Yönetimi

Stratejik Yönetim ve Gelişim

SWOT analizi, Rekabet, Taşıma kapasitesi, Strateji Geliştirme ve Uygulama, Otel Yönetimi

Turizm Planlaması ve Çevre

Turizm Politikası ve Planlaması, Çevre, Yerel yönetimler ve Turizm, çevresel etki analizi, Şehirleşme

Muhasebe ve Finans

Performans Yönetimi, Otellerde Gelir Yönetimi, Raporlama ve Bütçeleme

İnsan Kaynakları Yönetimi

Liderlik, Kalite Yönetimi Örgütsel Davranış

Sosyoloji

Turizm sosyolojisi

İletişim

Tel: +90 392 630 1269
Faks: +90 392 365 1584
E-posta: tourism@emu.edu.tr
Web: http://tourism.emu.edu.tr/