İçeriğe git

Okul Öncesi Eğitim Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezsiz) (M.Ed., 1 - 1.5 Yıl)

Okul öncesi alanında çalışan öğretmenlere tezsiz yüksek lisans imkanı sunulmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Bu programın amacı: Okul öncesi döneminde çocukların gelişim özelliklerini bilen, bireysel farklılıklara ve çağın gereklerine uygun biçimde gelişimi hızlandırıcı eğitsel önlemler alabilecek; çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi açısından tüm paydaşların etkili bir etkileşim içinde bulunması gereğine dayalı olarak ailelerle işbirliği yapabilen ve çeşitli aile destek ve danışmanlık programları uygulayabilen; bilginin hızla tüketildiği, teknolojinin, farklı tür okur-yazarlıkların ön plana çıktığı bir çağda kendini yenileyen, araştırmacı, teknolojiyi eğitimi desteklemede etkin biçimde kullanabilen öğretmenler yetiştirmektir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Dört yıllık Lisans eğitiminden (Okul Öncesi Öğretmenliği programı dışındaki öğrencilerin bilimsel hazırlık derslerini alması zorunludur.) mezun olan öğrencilerin başvuruda bulunabileceği programa öğrenci kabulü, Doğu Akdeniz Üniversitesi lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırma enstitüsü kuruluş, işleyiş ve çalışma esasları tüzüğü altında yer alan lisansüstü programlar, kayıt ve kabul yönetmeliği gereğince olacaktır.

Araştırma Alanları

Erken Çocukluk Eğitimi, Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretmen ve Öğretim Elemanı Mesleki Gelişim, Özel Eğitim olarak belirlenmiştir.

İletişim

Tel: +90 392 630 4034
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://educ.emu.edu.tr​