İçeriğe git

Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü

Üniversite’nin hertürlü satınalma işlemlerini yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirir ve satın alınanların depolanması ile dağıtım işlerini yapar; bunların demirbaş, zimmet, envanter ve kontrol işlemlerini yürütür. Müdürlük işleri Satınalma Şubesi ve Stok Dağıtım Birimi ve Envanter Kontrol Birimi tarafından yürütülür.

İhale ilanları, şartnameleri ve ihale sonuçlarını http://ihale.emu.edu.tr/ den takip edebilirsiniz

Satınalma Şubesi

Üniversite Birimlerinin talebi olan ve Rektörlükce İTA onayı verilen mal ve hizmetlerin 20/2016 Kamu İhale Yasası kurallarına uygun olarak teminini sağlar.

Envanter Kontrol Birimi

Üniversiteye kazandırılan demirbaşların kayıt ve zimmet işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Stok Dağıtım Birimi

Üniversitemizde sürekli kullanılan malları (fotokopi kağıdı, toner, vb...) stoğunda bulundurulmasını sağlar ve Üniversite birimleri tarafından talep edilen ve onaylanan taleplerin karşılanmasını sağlar.

İletişim

MÜDÜR MAHMUT DAĞTEKİNmahmut.dagtekin@emu.edu.tr +90 392 630 2587 /2723/1317/1334
SEKRETER BUKET PALABIYIKbuket.tanyolac@emu.edu.tr +90 392 630 1317

Adres:
Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Faks: +90 392 365 1117
E-posta: saek@emu.edu.tr
Web: http://ihale.emu.edu.tr/