İçeriğe git

Enerji Araştırma Merkezi (DAÜ-ENAR)

DAÜ Enerji Araştırma Merkezi, alternatif ve çevre dostu enerji kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesi, bu kaynakların verimli kullanılması, güç üretimi, enerji politikalarının geliştirilmesi, enerji planlaması, enerji ekonomisi konularında araştırma, topluma yönelik bilgilendirme ve sanayi ile işbirliği çalışmaları yapar. Merkezin amacı, hızla azalmakta olan geleneksel enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına, daha temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının bulunmasına, toplumlarda kabul görmelerine ve uygulanabilmelerine ışık tutacak çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmaların bulgularının yaşama en hızlı bir şekilde yansıtılması için gerek Kuzey Kıbrıs gerekse uluslararası yasal mevzuatlarında değişiklik önerileri yapmak merkezin görevleri arasında yer alır. Merkezin araştırma konuları arasında yenilenebilir enerji sistemlerinin ve uygulama alanlarının geliştirilmesi, atık enerjinin yeniden değerlindirilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması, su arıtmada enerji kullanımı ve enerji yönetimi yer alır.

DAÜ-ENAR çalışmalarında araştırmaya ağırlık vermekle birlikte toplumun eğitilmesine ve temiz enerji teknolojilerinin hayata geçirilmesine de önem vermektedir. Merkezin kaydadeğer faaliyetleri arasında 10. Uluslarası Temiz Enerji Konferansı’nın Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesi, bu konferansın ardından konferansa katılan kaliteli makalelerin International Journal of Hydrogen Energy, International Journal of Energy Research ve International Journal of Green Energy dergilerinde yayınlanması, güneş enerjisi ile ilgili araştırmalar ve bunlara bağlı olarak geliştirilen ve şu anda yapımı tamamlanmak üzere olan güneş enerjisi laboratuvarı bulunmaktadır. Merkez ayrıca topluma yönelik projelerde de etkin roller üstlenmektedir. Örneğin, 2006 yılında Kıb-Tek’in “Enerji Verimliliği Kampanyası”nı başarıyla yürütmüştür. 2007 yılında USAID destekli “Kaynak Verimliliği Başarım” projesinde de danışmanlık yapmıştır. Bu proje esnasında mühendis ve mimarlara yönelik kurslar düzenlenmiştir. 2010’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığının kurmuş olduğu Enerji Verimliliği Ajansı’nın ilk başkanlığını Merkezin Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol üstlenmiştir.

İletişim

Adres:
Enerji Araştırma Merkezi (DAÜ-ENAR),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Prof. Dr. Uğur ATİKOL
Tel:
(+90) 392 630 1247
E-posta: ugur.atikol@emu.edu.tr
Web: https://erc.emu.edu.tr