İçeriğe git

Sağlık Yönetimi Bölümü

Misyonumuz

Sağlık Yönetimi Bölümü’ nün misyonu; çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanmak, evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümü’ nün misyonu; çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanmak, evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi ve beceri ile donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır.

Bölüm İmkanları

Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Üniversitemizde yer alan “Kültür ve Aktivite Merkezi” öğrenci kulüplerine geniş sosyal imkanlar ve etkinlikler sağlamaktadır.Öğrencilerimize çeşitli spor dalları açısından çok yönlü seçenekler sunulmaktadır. Spor aktiviteleri için kapalı spor salonu, açık tenis kortları, halı saha, futbol ve atletizm için saha, deniz ve havuz için üniversiteye bağlı bulunan ve kafeterya ve lokanta hizmeti de veren,aynı zamanda sörf de yapılabilen deniz tesisleri bulunmaktadır.

Programlar

ProgramDereceYılBölüm
Sağlık Yönetimi (Türkçe)Lisans / B.S.4 Sağlık Yönetimi

Eğitimde Farklılık

Bu bölümde sunulan dersler; öğrencilere, yöneticiliğin temel ilke, kural ve uygulamalarını, ekonomik prensiplerini, aynı zamanda analitik düşünce ve ekip çalışması becerilerini öğretmektedir. Bu süreçte, Türkiye’deki birçok seçkin üniversitenin akademik ve mesleki olarak ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli, profesyonel eğitimcilerinden destek alınmaktadır. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan bölümümüzden mezun olacak nitelikli insan gücü KKTC ve TC’nin ihtiyacına cevap verecektir. Dünyada ve Türkiye’deki birçok üniversitede bulunan bu program, öğrencilerimize Türkçe olarak eğitim imkanı tanımaktadır.

Neler Başardık

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği ve ülkenin sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin konuların ele alındığı çalıştayda , sağlık yönetimi ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konmasında sektördeki bütün paydaşlarla bir araya gelinmiş ve üniversiteler ayağında bölümümüzün temsili ve katkıları söz konusu olmuştur. Öğrencilere staj yapabilme olanakları sağlamak için birçok saygın sağlık kuruluşu ile işbirliğine gidilmiştir.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümü bitiren öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve donanımları çalışacakları sağlık kurum ve kuruluşlarında başarılı olmalarına katkıda bulunacaktır. Eğitim süresince öğrencilerin seminer hazırlamaları ve araştırıcı olmaları istenmekte, böylece mesleki yaşamlarında da araştırıcı olmaları, sağlık yönetimi alanıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık Yönetimi Bölümü’nün mezunlarına, YÖK Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı uyarınca “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatı ile özel sağlık sektöründe,üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde, sağlık danışmanlık hizmetleri şirketlerinde profesyonel yönetici olarak görev alacak bu bölüm mezunları, aynı zamanda sağlık politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde de aktif rol almaktadırlar.

İletişim

Adres:
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü, İbn-i Sina Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1084
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr