İçeriğe git

Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi

"Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM), barış iletişimi, demokratik iletişim ve çatışmaların şiddetsiz çözümü alanlarında çok-toplumlu ve çok-disiplinli akademik ve medya işbirliğini, tartışmaya ve düzeltmeye açık makale yazımlarını, konferansları, akademik yayınları, yenilikçi müfredat oluşumunu hedefleyerek bu doğrultuda araştırma ve çalışmaları teşvik etmeyi amaç edinmiştir

BAİM geçmişten günümüze süregelen barış araştırmaları, çatışma çözümleri, kültürel, iletişim ve medya araştırmaları yanısıra Kıbrıs ve tüm dünyadaki barışa yönelik girişimler alanlarında var olan araştırma ve çalışmalara katkı koyar. İletişimin, üzerinde mücadele verilen zorunlu ve temel bir insan hakkı olduğu anlayışından yola çıkan BAİM, insan ilişkilerinde aktif rol oynayan ve politik, sosyal, ekonomik ve kültürel güçlere şekil veren ve aynı zamanda onlar aracılığıyla şekillenen, marjinalleşmiş ve kabul görmeyen iletişim formları ile elektronik, yazılı ve yeni ortaya çıkan medya türleri de dahil olmak üzere iletişimin her çeşidi ile ilgilenmektedir. BAİM'in temel amaçlarından biri medyanın çatışma çözümü ve barışın yayılmasındaki potansiyel rolünün anlaşılmasına katkı koyabilecek her türlü araştırma ve bilimsel makale üretimine destek vermektir."

İletişim

Adres:
İletişim Fakültesi
Barış için Araştırma ve İletişim Merkezi,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu
Tel: +90 392 630 2138
E-posta: hanife.aliefendioglu@emu.edu.tr
Web: http://crcp.emu.edu.tr