İçeriğe git

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Turizm İşletmeciliği Doktora Programının genel amacı Turizmin bir bilimsel disiplin olarak ilerlemesine katkı sağlamak ve ihtiyaç duyulan akademik yeterlilikte insan kaynağını yetiştirmektir.

Bu amaçtan hareketle; turizm sektörünün tüm sorunları analitik olarak inceleyecek ve bilimsel çözüm üretebilecek, hem literatüre hem de sektöre yönelik bilgi üreten ve paylaşabilen insan kaynağını yetiştirmek temel hadafimizdir.

Bu kapsamda Doktora Programımızda; Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri, Hizmet İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik, Turizm ve Ağırlama İşletmelerinde Güncel Konular, Hizmet işletmelerinde Rekabet Stratejileri gibi konularda çeşitli dersler yer almaktadır. Ders dönemlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlilik sınavını takiben danışmanlarının yol göstericiliğinde tez çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarının karşılanması gerekir.

Araştırma Alanları

Pazarlama Yönetimi

Tüketici Davranışı, Kültür, Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Çatışma, Marka, Destinayon Pazarlaması, Destinasyon Yönetimi

Stratejik Yönetim ve Gelişim

SWOT analizi, Rekabet, Taşıma kapasitesi, Strateji Geliştirme ve Uygulama, Otel Yönetimi

Turizm Planlaması ve Çevre

Turizm Politikası ve Planlaması, Çevre, Yerel yönetimler ve Turizm, çevresel etki analizi, Şehirleşme

Muhasebe ve Finans

Performan Yönetimi, Otellerde Gelir Yönetimi, Raporlama ve Bütçeleme

İnsan Kaynakları Yönetimi

Liderlik, Kalite Yönetimi Örgütsel Davranış

Sosyoloji

Turizm sosyolojisi

İletişim

Tel: +90 392 630 1269
Faks: +90 392 365 1584
E-posta: tourism@emu.edu.tr
Web: http://tourism.emu.edu.tr/

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu