İçeriğe git

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Misyonumuz

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün temel misyonu, etik sorumluluğunun bilincinde olan, alanlarında bilgili, vizyon sahibi, yaratıcı, sorunlar karşısında çözüm önerileri üretebilen ve günümüzün küreselleşen dünyasında sektörün değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. ANIL KEMAL KAYA

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. UMUT AYMAN

Bölüm İmkanları

Öğrenciler, Bölüm bünyesinde oluşturulan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Proje Merkezi ile Genesis IMC Ajansı sayesinde bütünleşik pazarlama iletişimi, reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama odaklı halkla ilişkiler kampanyalarının bütün aşamalarını gerçekleştirme olanağı bulmakta, kendilerini ayrıcalıklı kılacak profesyonel deneyim ve özgüvenle mezun olmaktadırlar. Proje merkezi ve ajans, yıl boyunca alanlarında uzman konuklar davet ederek öğrencilere atölye çalışması ve konferanslara katılma şansı sağlamaktadır. Bölüm öğrencilerine, güçlü kuramsal temellerin yanı sıra halkla ilişkiler, reklam, yaratıcılık ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlara yönelik projelerle de öğrenmiş oldukları teorik bilgileri uygulama şansı vermektedir. Böylelikle öğrenciler, halkla ilişkiler ve reklam alanlarında karşılaşabilecekleri durum ve olaylara, temel teknikleri ve yöntemleri uygulayarak çözüm bulmayı öğrenmektedirler. Ayrıca, öğrenciler, gerçekleştirdikleri projelerle, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen çeşitli yarışmalara katılmakta, buralardan ödüllerle dönmektedirler.

Programlar

İletişim Fakültesi’nin kurulduğu 1997 yılında açılan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Fakülte’nin en çok mezun veren bölümüdür. 2012 yılına kadar İngilizce programda eğitim veren bölüm, 2012-2013 eğitim yılından itibaren açtığı Türkçe programa da öğrenci almaya başlamıştır.

ProgramDereceYılBölüm
Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkLisans / B.A.4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)Lisans / B.A.4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Eğitimde Farklılık

Çok disiplinli olma özelliği taşıyan program, öğrencileri, 21. yüzyılın popüler meslek alanlarından birisi olan Bütünleşik Pazarlama İletişimi odaklı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık uzmanları olarak yetiştirmektedir. Müfredatımızda yer alan uygulamalı derslerde öğrenciler, bütünleşik pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında kampanya tasarlama, araştırma, planlama ve uygulamasına yönelik bilgi ve beceriye sahip olamaktadırlar. Halkla ilişkiler alanında kurumsal halkla ilişkiler ve pazarlama yönlü halkla ilişkiler için yaratıcı stratejiler ve taktikler geliştirebilmenin yanısıra kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle etkinlik yöneterek belirli konularda farkındalık yaratabilmektedirler. Reklam alanında ise yaratıcı sunum, hedef kitleye yönelik statejiler ve taktikler geliştirme, kampanya raporuna bağlı medya planlaması, reklam çekimi, senaryo, metin, desen, tanıtım müziği ve çizilmiş reklam senaryosu planlayabilmektedirler.

Neler Başardık

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, Halkla İlişkiler ve Reklam alanında durum değerlendirmesi, kampanya amacı, hedef kitle tanımı, konumlandırma, stratejilere bağlı olarak medyada kullanılacak görsel (basılı ve yazılı) tasarımların hazırlanması ve bütçelenmesini yapabilmektedirler. Bölümümüz ayrıca Avrupa Halkla İlişkiler Eğitim ve Araştırma Derneği (UPRERA) gibi saygın uluslararası derneğin bir üyesi olarak dünya çapındaki gelişmeleri takip etmekte ve öğrencilerine yansıtmaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri KKTC’de çeşitli toplumsal duyarlılık projeleri planlayıp hayata geçirmektedir.

Öğrencilerimizin Değeri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, özel şirketlerin halkla ilişkiler ve reklam departmanlarında, tanıtım ofislerinde, sivil toplum örgütlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde uzman olarak çalışabildikleri gibi, iletişim danışmanı olarak da görev yapabilmektedirler. Bölümden mezun olan öğrenciler, gazete, radyo, televizyon ve dergi gibi farklı medya kuruluşlarının tanıtım birimlerinde de çalışabilmektedirler. Ayrıca halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında da iş olanağı bularak; strateji oluşturma, yaratıcılık, grafik tasarım, pazar araştırması, medya planlama, müşteri ilişkileri gibi değişik departmanlarda görevler üstlenebilmektedirler.

Kariyer Olanakları

Bölümümüzden mezun olan çok sayıda öğrencimiz, gerek KKTC’de, gerek Türkiye’de, gerekse de üçüncü ülkelerde oldukça saygın halkla ilişkiler ve reklamcılık şirketlerinde, kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler ve reklamcılık departmanlarında iş bulmuşlardır. 21. yüzyılın yükselen mesleklerinden olan halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında eğitim gören öğrenciler, iş bulma konusunda birçok alana göre daha avantajlı durumdadırlar.

İletişim

Adres:
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Mimar Sinan Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 2006
Faks: +90 392 365 2317
E-posta: prad@emu.edu.tr
Web: http://fcms.emu.edu.tr