İçeriğe git

Ebelik Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Genel Bilgi

Ebelik bölümü, sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere ebe yetiştiren bir bölümdür. Ebelik, sağlıkla ilgili temel derslerin yanı sıra, gebelik doğum ve doğum sonu dönem, yenidoğan ve kadın sağlığı ile ilgili bilgilerin kazanıldığı profesyonel bir sağlık disiplinidir. Ebelik bölümünün amacı, mesleğini en iyi şekilde uygulayan nitelikli ve kaliteli ebeler yetiştirmektir.

Programın eğitim dili İngilizce'dir. Ebelik bölümüne giren ve eğitim öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Ebe” ünvanı alarak mezun olurlar.

Eğitim / Öğrenim

Program aşağıdaki ebelik hizmetlerine odaklanmaktadır;

  1. Toplumun sağlık ve refahı için; sağlık ve ebelik alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda bütüncül yaklaşım ile temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme,
  2. Sosyal bir olgu olarak sağlık kavramının bilincinde; kadın, yenidoğan, aile ve toplumun ebelik ile ilgili hizmet gereksinimlerini belirleyerek, gerekli hizmeti sunabilme,
  3. Normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilme
  4. Ebelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak riskli durumları tanımlayabilme, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve uygulayabilme,
  5. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak disiplin içi ve disiplinler arası yaklaşımları kullanabilme
  6. Kişiler arası uygun iletişim ve yönetim becerisi kullanabilme
  7. Bilimsel araştırma yaparak ebelik uygulamalarında kullanabilme
  8. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konuşlar hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
  9. Ebelik mesleğinin gelişimini destekleyecek ulusal ve uluslar arası boyutta mesleki örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurabilme
  10. Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme, bu bilgileri geliştirebilme

Olanaklar

Gerek ulusal ve gerekse uluslararası ortamlarda çağdaş ebelik hizmetlerini verecek nitelikte ebe insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Program, öğrencilerine çeşitli eğitim fırsatları sunmaktadır. Programda, akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınmaktadır. Ayrıca, Üniversitemizde öğrenciler bir mesleğe hazırlanırken aynı zamanda uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca üniversitemiz, öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Ebelik öğrencileri eğitimleri sırasında çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış Türkan Aziz Hemşirelik Beceri Laboratuvarından yararlanacaklardır. Laboratuvarlar için geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanlarında ayni anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.

Kariyer Olanakları

Program mezunları; doğum hastaneleri, yataklı tedavi kurumları, doğum ve jinekoloji hizmetleri, doğum öncesi bakım ve poliklinikler, yeni-doğan hizmetleri, aile planlaması, anne ve çocuk sağlığı merkezleri, infertilite merkezleri, doğum öncesi eğitim sınıfları gibi tüm kurumlarda iş bulabilirler. Mezunlar, aynı zamanda serbest meslek sahibi ebe olarak da çalışabilirler.

Mezunlarımız ayrıca devlet, özel ve üniversite hastanelerinde yönetici, sorumlu ebe, klinik ebe ve eğitimci ebe olarak da çalışabilmektedir. Özel sağlık kabinleri açarak mesleklerini özgürce yapabilirler.

Bütün bunlara ek olarak lisansüstü eğitimini tamamlayan ebeler ebelik bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu