İçeriğe git

Hemşirelik Bilimleri Doktora (Türkçe) (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Hemşirelik doktora eğitimi, akademisyen hemşire insan gücünün eğitimine olanak sağlayarak KKTC’nin hemşire öğretim üyesi ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılanmasına imkân sağlamasının yanı sıra toplumun sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak üzere hemşireliğin mesleki bilimsel bilgi yükünün geliştirilmesine özgün araştırmalar yoluyla katkı vermeyi önceleyen anahtar niteliğindeki eğitim düzeyidir.

Hemşirelik Bilimleri Doktora Programı hemşireliğin eğitim, araştırma, uygulama ve yönetim alanlarında sahip olduğu bilimsel, eleştirel, analitik düşünme yetisi ve yenilikçi yaklaşımı ile hemşireliğin temel araştırma alanlarında bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yapabilen, bilgiyi sorgulayarak yeni sentezlere ulaşabilen, hemşireliğin temel felsefesini ve değerlerini içselleştirebilen, etik sorun ve ikilemlere evrensel ilkeler doğrultusunda duyarlı uygun çözümler üretebilen, akademik ve araştırma ortamlarında etkin rol ve sorumluluk üstlenebilen üst düzeyde uzmanlaşmış hemşireler yetiştirilmesini hedefler. Hemşirelik Bilimleri Doktora Programı, hemşireliğin farklı Anabilim Dallarının konu alanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini tek bir program yapısı altında toplayarak eğitim vermektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

DAÜ Hemşirelik Bilimleri Doktora Programının Başvuru Kriterleri ve Programa Öğrenci Kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 • Hemşirelik Lisans diplomasına sahip olmak,
 • Hemşirelik ya da Hemşirelik Anabilim Dallarında, Tezli YüksekLisans diplomasına sahip olmak,
 • KKTC ve yabancı uyruklu öğrenci olmak (TC uyruklu öğrenciler hariç)
 • İngilizce yeterlik belgesi
  TOEFL (IBT): 72
  YDS/YÖKDİL: 60
  DAÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı: 70
 • Yazılı ve/veya sözlü bilim sınavında başarılı olma ya da 4 tam not üzerinden en az 3 lisans bitirme genel not ortalaması sağlama
 • Yazılı ve/veya sözlü bilim sınavında başarılı olma ya da 4 tam not üzerinden en az 3 yüksek lisans bitirme genel not ortalaması sağlama
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü ile Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği’nde öngörülen şartları yerine getirmiş olma

Araştırma Alanları

Hemşirelik Bilimleri Doktora Programı; Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanları kapsamında yer alan araştırma alanlarını içermektedir.

İletişim

Tel: +90 392 630 3939
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbfbdb@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu