İçeriğe git

Yeni Medya ve İletişim Lisans Programı (Türkçe) (B.A., 4 Yıl)

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü lisans programının temel amacı; geleceğin gazetecileri olarak görülen öğrencileri mesleki etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal sorunları analiz edebilme yeteneği ve bilgi birikimiyle donanmış, yeni medya olanaklarını kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan müfredat programı öğrencilere; haber toplama ve yazma süreci, röportaj, araştırma ve inceleme, araştırmacı gazetecilik, gazete tasarımı, internet gazeteciliği ve radyo-televizyon gazeteciliği gibi çok çeşitli alanlarda uygulama yapmanın yanı sıra yeni medya olanaklarını mesleklerinde yetkin şekilde kullanabilme olanaklarını da sunmaktadır.

Genel Bilgi

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünde dört yıllık eğitim, temelde üç ayak üzerine oturtulmuştur: Bir yandan gazetecilik alanında teorik ve pratik bilgiler verilirken, öte yandan eleştirel yeteneklerini geliştirmek amacıyla kendilerine teorik iletişim dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilere genel eğitim çizgisinde dersler alma olanağı tanınmaktadır. Yeni medya teknolojileri ve mesleki olanakları, iletişim ve gazetecilik derslerine ağırlık verilmektedir. Bölümde teorik derslerin yanı sıra öğrencilere pratik bilgilerini geliştirecek olanaklar sunulmaktadır. Saygın gazetelerden birinde yapılması gereken 40 günlük staj zorunludur. Lisans programının son döneminde, her öğrencinin altı sayfalık basılı veya içerisinde video haberlerin de olacağı bir internet gazetesi hazırlaması gerekmektedir. Bu gazetedeki bütün unsurların öğrencinin kendisine ait olması gerekmektedir ve bu gazetenin sunumu bir jüri önünde yapılmaktadır. Jüri, halen gazetelerde aktif çalışan iki gazeteci ve iki fakülte öğretim elemanı ile birlikte, dersi veren öğretim elemanından oluşturulmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Medya kuruluşlarına, çağdaş düşünceli, gözlemci, sorumlu, “araştırmacı gazeteci” adayları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen ders programı çerçevesinde, derslerde verilen kuramsal bilgilerin yanı sıra, uygulama ağırlıklı bir eğitim de verilmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan Medya Merkezi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerine, günümüzün gazetecilik anlayışının gerektirdiği esneklik ve bütünsellik ile birden fazla medyaya yönelik haber hazırlama deneyimi kazandırmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin çalışmaları, Gündem ve GündemNet gazetelerinin yanı sıra, Radyo Doğu Akdeniz ve DAÜ TV’de de değerlendirilmektedir. Ayrıca, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle ve farklı akademik geleneklerden gelen öğretim elemanlarıyla çok-kültürlü bir akademik ortam sağlanmakta; burada verilen eğitimle, habercilik gibi önemli ve etik sorumluluk gerektiren bir mesleğe hazırlanan öğrencilere, eğitimlerinin sonunda, farklı kültürleri tanıyarak dünyaya açık olma niteliğini kazanmış mezunlar olma ayrıcalığı sunulmaktadır.

Olanaklar

İletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, geleneksel gazetecilik anlayışıyla birlikte, uygulamalarını da değiştirmeye başlamıştır. Bu öngörü içerisinde bölümün ders programı sürekli güncellenmekte ve öğrencilerin gelecek ile ilgili beklentilerine uygun değişiklikler hızla uygulamaya sokulmaktadır. Örneğin; öğrencilere internet gazeteciliği ile masa-üstü yayıncılık gibi yeni teknolojiler kullanmayı gerektiren uzmanlıklar kazandırılmasının yanı sıra yeni medya olanaklarına hakim olmalarına da çalışılmaktadır. Ayrıca, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, özellikle mesleki derslerde edindikleri bilgileri, Fakülte’deki Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi, DAÜ-TV, Bölümün uygulama gazetesi olan Gündem Gazetesi ve GündemNet internet gazetesinde uygulama olanağı bulmakta, söz konusu gazetelerin yayımlanmasında “öğrenci asistanı” görevini üstlenerek profesyonel deneyim ve eğitimleri için maddi bir destek de kazanmaktadırlar.

Kariyer Olanakları

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, kendi alanlarında uzman yerli ve yabancı öğretim elemanlarından aldıkları derslerle kendilerini geleceğe en iyi biçimde hazırlama olanağına sahiptirler. Dolayısıyla, Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal gazetelerde; haber muhabiri, spor muhabiri, foto muhabiri, fotoğraf editörü, genel yayın yönetmeni, yazı işleri sorumlusu, haber müdürü, haber koordinatörü, yayın koordinatörü, magazin haberleri sorumlusu, spor, dış haberler ya da ekonomi sorumlusu gibi görevlerde çalışabilirler. Mezunlar ayrıca radyo ve televizyon kuruluşlarında haber yayın ve yönetim görevlerini üstlenebilir, gazetelerin temsilci bürolarında ve hızla gelişen internet gazeteciliği sektöründe de çalışabilirler.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü mezunları medya sektörünün tüm alanlarının (gazete, radyo, televizyon, internet gazeteciliği vb.) yanı sıra kamu ve özel sektörde kurumsal iletişim birimlerinde sosyal medya uzmanı olarak görev yapabilirler. Reklam ve halkla ilişkiler birim ve ajanslarında sosyal medya yöneticisi olarak istihdam edilebilmektedirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 2006
Faks: +90 392 630 2317
E-posta: metin.ersoy@emu.edu.tr
Web: http://fcms.emu.edu.tr