İçeriğe git

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

Günümüzde toplumların hemşirelerden beklentileri değişmiştir ve hemşirelerden konu alanlarında uzmanlaşma, etkili, kapsamlı ve hasta merkezli bakım verme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi yönetme, ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanma, araştırma yapma ve kanıta dayalı araştırma bulgularını kullanma, maliyet etkin bakım uygulamaları yapma, gibi beklentiler öncelik kazanmıştır. Hemşirelik Bölümü, toplumun temel beklentilerini göz önüne alarak profesyonel niteliklerini geliştirmek ve nitelikli hemşire insan gücünün yetiştirilmesine katkı vermek isteyen hemşirelik lisans mezunlarına Türkçe dilinde Hemşirelik Yüksek Lisans eğitimi vermektedir.

Hemşirelik Yüksek Lisans programının amacı, hemşirelik ve hemşirelik eğitiminin temel felsefesini kavramış, profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, bilimsel bilgiye erişebilme, yönetebilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetisini geliştirmiş, hemşireliğin hizmet, eğitim ve araştırma alanlarına lider özellikleri ile katkı sağlayabilecek nitelikte Bilim Uzmanı hemşireler yetiştirmektir. Akademik niteliklere sahip uzman hemşirelerin ise hem hemşireliğin hizmet ve eğitim alanına, hem de toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesine dolayısıyla ülkemizin sağlık ve eğitim sistemine yapacağı katkılar son derece önemlidir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Hemşirelik Yüksek Lisans Programına Hemşirelikte Lisans (B. S.) derecesi olanlar başvuru yapabilir.

Hemşirelik Yüksek Lisans Programına kabul koşulları şunlardır:

  • Hemşirelik Lisans (B.S.) derecsesine sahip olmak,
  • TC uyruklu öğrenciler için son üç yıl içinde alınmış en az 55 ALES puanı,
  • Yazılı ve/veya sözlü bilim sınavında başarılı olmak ya da 4 tam not üzerinden en az 2,5 lisans bitirme genel not ortalamasını sağlamak,
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün öngördüğü koşulları yerine getirmiş olmak.

Araştırma Alanları

Hemşirelik Mesleği, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelikte Temel Kavramlar, Hemşirelikte Temel Uygulamalar, Kanıta Dayalı Hemşirelik, Cerrahi Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği, Yara ve Stoma Bakımı, Transkültürel Hemşirelik, Hemşirelik Tarihi, Hemşirelik Etiği, Hasta Güvenliği, Organ Nakli, Hemşirelik Bilişimi.

İletişim

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr/tr/akademik-birimler/hemsirelik