İçeriğe git

Kimya - Fizik Çift Anadal Programı (B.S., 4 Yıl)

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Kimya (B.S.) Öğrencisinin Fizik (B.S.) Müfredatından alacağı Dersler

Sem

Ref

Code

Course

Code

Full Course Title Course Category

Credit

Pre-req. ECTS
Lec Lab Tut Tot
3 42732 PHYS209 Waves and Optics Laboratory AC 0 3 0 1 6
3 42733 PHYS215 Waves and Optics AC 2 0 0 2 6
4 42741 PHYS212 Mathematical Physics AC 4 0 1 4 8
4 42742 PHYS321 Classical Mechanics - I AC 3 0 0 3 6
4 42744 PHYS204 Modern Physics AC 4 0 1 4 8
5 42751 PHYS222 Electromagnetic Theory AC 3 0 0 3 PHYS102 6
5 42752 PHYS352 Quantum Mechanics - I AC 3 0 0 3 6
6 42761 PHYS452 Quantum Mechanics - II AC 3 0 0 3 PHYS352 8
7 42771 PHYS331 Statistical Physics AC 3 0 0 3 8
7 42772 PHYS483 Solid State Physics - I AC 3 0 0 3 8
8 42781 PHYS400 Project AC 4 0 0 4 10
8 42782 PHYS472 Nuclear and Particle Physics AC 3 0 0 3 8
Total Credits (a minimum of 36 is required) 36 88

İletişim

Tel: +90 392 630 1227
Faks: +90 392 365 0416
E-posta: math@emu.edu.tr
Web: https://math.emu.edu.tr