İçeriğe git

Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAGM), Kıbrıs’taki şehirlerde ve geleneksel yerleşim yerlerinin kentsel çevrelerde eksik olan bilincin ve sorunların altını çizmek amacıyla 1999 yılının Haziran ayında Mimarlık Fakültesi himayesinde kurulmuştur. Merkez, 2005 yılının Ocak ayında yeniden yapılandırılarak disiplinlerarası bir kuruluş haline geldi ve o zamandan beri de DAÜ Rektörlük Ofisi’ne rapor vermektedir.

Merkezin hedefleri kentsel çevrenin kalitesine katkıda bulunmak için akademic bir ortam sağlamaktır. Böylece, sürdürülebilir kentsel yerleşim yerleri teşvik edilecek; başka taraflar adına ve onlar için Kıbrıs’taki yörel kentsel ve bölgesel sorunlar üzerine araştırmalar artırılacak; amaçlarına uygun geliştirme ve uygulama etkinlikleri yapılacak; kamu ve özel sektör için danışmanlık hizmetleri sunulacak; aynı ilgi alanlarına sahip olan hem yerel hem de uluslararası diğer kurumlarla işbirliğinde bulunulacak; ulusal ve uluslararası düzeylerde disiplinlerarası bağlar kurulacak; ve yerel insanlarda kentsel çevre sorunlarına ilişkin duyarlık artırılacak.

Kıbrıs şehirlerindeki mevcut kentsel çevre durumu ve yerel kentsel çevre ve geleneksel yerleşim yerlerindeki kaliteye ilişkin ihmalkarlık göz önünde bulundurulduğunda, Merkez, gerekli bir forum haline gelmektedir.

Araştırma Alanları

 • Kentsel tasarım: yerel, bölgesel ve küresel ölçülerde teori ve pratik ile beraber eğitime olan yansımaları.
 • Şehirlerin yeni bölgelerinde kentsel yaygınlaşmayı ve kontrol dışı gelişimi önlemek için planlama ve tasarım stratejileri geliştirilmesi.
 • Kentsel yenilenme ve canladırma: eski ve tarihi kentsel çevrelerde bozulma; eski ve tarihi yapılar ve kentsel alanların adapte edilerek yeniden kullanılmasıyla varolan kaynakların değerlendirilmesi.
 • Sürdürülebilirlik için yerleşim çevrelerinin planlanması ve tasarlanması.
 • Şehirlerde toplumsal yaşamın kalitesi.

Etkinlik Alanları

 • Bilgi yaymak için seminerler, sempozyumlar, paneller ve dersler organize etmek.
 • Araştırma projeleri koordine etmek ve teşvik etmek.
 • Hem yerel hem de uluslararası düzeylerde, aynı ilgi alanlarına sahip olan kurumlarla işbirliği yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde disiplinlerarası bağlantılar kurmak.
 • Kamu ve özel sektör için danışmanlık hizmetleri sunmak.
 • Kentsel çevreye karşı duyarlık oluşturmak için halka açık etkinlikler organize etmek.
 • Araştırma etkinliklerin sonuçlarını yayınlamak.

İletişim

Adres:
Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Prof. Dr. Şebnem HOŞKARA
Tel:
(+90) 392 630 2588
Faks: (+90) 392 630 2865
E-posta: urdc@emu.edu.tr
Web: http://urdc.emu.edu.tr