İçeriğe git

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından sunulan Yüksek Lisans (M.S.) programları lisansüstü öğrencilere İnşaat Mühendisliği’nin ilgili alanlarında kaliteli ve ileri düzeyde eğitim fırsatı sunmakta ve programda ulusal ve bölgesel araştırmalara özel vurgu yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından sunulan lisansüstü dersler, öğrencileri Geoteknik Mühendisliği, Hidrolik Mühendisliği, Ulaşım Mühendisliği, Yapı Malzemeleri, Yapı Mühendisliği, Yapım Teknolojisi ve Yönetimi gibi alanlarda uzmanlaştıracak konuları kapsamaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü, tezli programların yanısıra Yapım Teknolojisi ve Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı aracılığıyla ilgilenen adaylara lisansüstü seviyede eğitim olanakları sunmaktadır. Bölüm yapı malzemeleri, geoteknik mühendisliği, yapı mühendisliği ve ulaşım mühendisliği alanında tam donanımlı laboratuvarları da öğrencilerin kullanımına sunmaktadır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek lisans (M.S.) programına başvuran adayların İnşaat Mühendisliği veya ilgili bir alandan edinilmiş bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.5 olması ve yazılı ve sözlü İngilizcesinin akıcı olması beklenir. Adı geçen programların dışında bir alandan mezuniyet belgesine sahip olup, dolayısıyla yeterli alan bilgisi olmayan adaylar programa ‘sınamalı’ statüsünde kabul group, ‘İnşaat Mühendisliği Mezunu Olmayan Öğrenciler için Sınamalı Dersler’ adı altında bir takım lisans düzeyinde dersleri almaları gerekir. Sınamalı statüde olan öğrencilerden bölümün ilgili lisans programından en az üç adet dersi bilimsel hazırlık programının bir parçası olarak almaları istenebilir. Yukarıda belirtilen koşullar tezsiz Yapım Teknolojisi ve Yönetimi programı için de geçerlidir. Yapım Teknolojisi ve Yönetimi programına kabul gören öğrencilerin 10 tane kredili dersi ve lisansüstü araştırma projesini başarı ile tamamlamaları beklenir.

Araştırma Alanları

Geoteknik Mühendisliği; İklimsel faktörlerin şişen zeminlerin mühendislik davranışına olan etkilerinin değerlendirilmesi, ısının killi zeminlerin mühendislik davranışına olan etkisi, boşluk suyu kimyasının sıkıştırılmış killerin mühendislik davranışına etkisi, sıkıştırılmış atık depolama örtülerinin hidro-mekanik davranışları, sıkıştırılmış atık depolama örtülerinde polimer katkı kullanılması, sıkıştırılmış atık depolama örtülerinde kimyasal katkıların kullanılması, katı atık sızıntı sularının örtülerin hidro-mekanik davranışına etkisi, koloidal silika stabilizasyonunun zeminlerin sıvılaşma potansiyeline etkisi, problemli zeminlerde iyileştirme yöntemleri: taş kolonlar, kireç kolonlar, ısının killi zeminlerin mühendislik davranışına olan etkisi, boşluk suyu kimyasının sıkıştırılmış killerin mühendislik davranışına etkisi.

Hidrolik Mühendisliği; Kıbrıs’ın su kaynakları, hidrolojik değişiklikler, iklim değişiklikleri ve su, nehirlerde sediman taşınımı, göletler ve barajlar, kıyı sedimentasyonu, hidro-elektrik üretimi, sulama ve kurutma, kıyı ve liman çalışmaları, atık sular, yeraltı suyu ve kirlenme, su dağıtım ve toplama şebekeleri, havzalar ve erozyon, su kaynaklarının entegre yönetimi.

Ulaştırma Mühendisliği; Üstyapı yönetim sistemleri, istatistiki model geliştirme, üstyapının olasılıksal tasarımı, fiyat analizi, proje yönetimi, üstyapının sorunlarının incelenmesi, trafik benzetimi ve trafik güvenliği.

Yapı Malzemeleri; beton tamir ve bakımı, lifli beton, kendinden yerleşen beton, hafif yapı malzemelerinin termal özellikleri, köpük beton, doğal yapı taşları, alternatif yapı malzemeleri, atık malzemelerin betonda kullanımı.

Yapı Mühendisliği; Dinamik yükler altındaki elastik olmayan yapıların stabilitesi (kararlılığı), yapıların deplasmana dayalı yöntemlerle deprem performanslarının belirlenmesi ve tasarımı, betonun dayanıklılığı ve korozyon etkisi altındaki betonarme yapıların deprem performansı, binalarda yapısal çelik kullanımı, gövde kesiti azaltılmış kiriş-kolon bağlantılarının davranışı, çelik yapılarda yatay yüklere karşı stabilite metodlarının etkinliği, çelik kabuk çatı yapıları, yarı-rijit kolon-kiriş bağlantılarının davranışı, yapılarda denetleme, değerlendirme, bakım ve onarım, Akdeniz/Ortadoğu hava şartları için sürdürülebilir yapılar, inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği, performansa dayalı analiz, değişken kesitli elemanlar, binaladaki kusurlar ve bozulmalar, güçlendirme, sonlu elemanlar methodu, tarihi yapılar ve analizi, taban izolatörlü binaların analizi

Yapım Teknolojisi ve Yönetimi; Kaliye yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, değer yönetimi, yapı planlaması, yapı ücretlendirilmesi, risk yönetimi.

İletişim

Tel: +90 392 630 1231
Faks: +90 392 365 2869
E-posta: civil.dept@emu.edu.tr
Web: http://civil.emu.edu.tr