İçeriğe git

Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM)

Biz Kimiz

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) - Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) Kuzey Kıbrıs’taki ilk ve tek akademik toplumsal cinsiyet araştırma ve eğitimi merkezidir. 17 Kasım 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana KAEM toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunlarına yönelik duyarlılık geliştirmeye ve bu konuları toplumun dikkatine getirerek farkındalığı yükseltmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Sloganımız “Her Yerdeyiz”; çünkü bu mesaj dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların her coğrafya ve kültürde varoluşunu ifade ettiği kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamımızın her alanında olması gerekliliğine inancımızı ve bu amaca bağlılığımızı belirtmektedir.

Çok sesliliğe olan inancımız Merkezimizin yapısında da kendini göstermektedir. KAEM, Başkan ve Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Danışma Kurulu, Merkez Birimleri ve Proje Gruplarından oluşmaktadır. Danışma Kurulu, üyeleri aracılığıyla, Üniversite içinden ve/veya dışından Merkez’in amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve/veya kurum temsilcilerinin farklı görüş ve önerilerini KAEM’e aktarır. Merkez Birimleri ve Proje Grupları da KAEM’in akademik araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları ve faaliyetlerinin koordinasyonuna katkı koyar.

Hedeflerimiz

 • Toplumsal cinsiyet konularında toplumda duyarlılık ve farkındalılık yaratmak/arttırmak.
 • Toplumsal cinsiyet alanında disiplinlerarası araştırma yapmak ve desteklemek.
 • Yapılan araştırmaları, eğitim çalışmalarını kitap ve dergi ve/veya seminer, atölye çalışmaları aracılığıyla toplumun, karar alıcıların, politika ve yasa yapıcıların kullanımına sunmak.
 • Toplumda kadının konumunu yükseltmek ve bunu teşvik etmek.
 • Kadın sorunları ile ilgili yerel kurum ve kuruluşlar arası iletişime katkı koymak ve iletişim içinde bulunmak.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunlarının çözümüne yönelik politika ve karar değişikliğine ve öneri geliştirilmesine katkı koymak.
 • Toplumsal cinsiyet alanında araştırmacıların yararlanacağı bilgi ve belge arşivi oluşturmak.

Hedeflerimize Ulaşma Araçlarımız

 • Toplumsal cinsiyet konularında araştırma yapmak ve teşvik etmek.
 • Okullarda, hükümet ve/veya hükümete bağlı kurumlarda, sivil toplum örgütlerinde ve medyada toplumsal cinsiyet farkındalığı yaratmayı hedefleyen eğitim programları ve araçları hazırlamak, kampanyalar düzenlemek .
 • konu ile ilgili süreliyayın, konferans ,kitap dergi vb yayınları yapmak ve bilimsel verileri paylaşmak.
 • konferans, kongre, çalıştay, atölye ve seminer çalışmaları düzenlemek ve organize etmek.
 • DAÜ’de Kadın Araştırmaları alanında Yüksek Lisans Programı başlatarak bu alanda çalışma yapanların sayısını çoğaltmak ve çalışmaların derinliğini arttırmak.
 • Ulusal ve uluslar arası organizasyon ve kurumlarla işbirliği ve ortak eğitim çalışmaları yapmak.

Faaliyetlerimiz/Çalışmalarımız

 • Dergi: KAEM yayını olan uluslararası Kadın/Woman 2000 Dergisi 2000 yılından beri yayınını sürdürmekte ve kadınlara yönelik disiplinlerarası çalışmaları biraraya getirmektedir. Yılda iki kez olmak üzere Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlayan dergi, hakemli bir dergi olarak birçok süreli yayın veritabanı ve indekste yer almaktadır.
 • Konferans/Kongre: KAEM; 2004, 2006, 2009 ve 2012’de dört uluslararası kadın araştırmaları konferansı düzenlemiştir; 2015 yılında Kadın Araştırmaları Konferansı’nın beşincisi düzenlenecektir.
 • Çalıştay: KAEM, kadın sorunları konusunda “kamuoyu” oluşturma sorumluluğunun bilinciyle“kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin rolü ve sorumlulukları” konusuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir günlük kapalı bir Çalıştay düzenlemiştir.
 • Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi: DAÜ öğretim üyeleri ve elemanları, idari ve sözleşmeli personeli ve öğrencileri olmak üzere üniversitemiz mensuplarının karşılaşabilecekleri cinsel saldırı ve cinsel taciz olayları konusunda onları bilgilendirmek, hukuki ve psikolojik destek vermek ve çözüm aramakla görevli olacak ve KAEM bünyesinde faaliyet gösterecek birimin hayata geçmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
 • Etkinlikler: KAEM üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet konularında duyarlılık arttırmaya yönelik atölye ve seminer çalışmalarını düzenli olarak sürdürmektedir. KAEM, Türkiye’deki diğer üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri ile birlikte, üniversitelerde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve şiddetin önlenmesine yönelik çalıştaylara katılarak bilgi ve deneyim paylaşımını aktif biçimde yürütmektedir. Bu kapsamda, “Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Neler Yapılabilir?” konulu çalıştaylarından birisine ev sahipliği yapmıştır.
 • KAEM etkinlikleri arasında ‘ Müzik Tarihimizde 3 Kadın Yolcu ’ adlı panel, Kıbrıs tarihinde önemli yer etmiş ve ilklere imza atmış kadınlarımızın adına birer ağaç dikilmesi, ‘Sandıktaki Hazine’ adlı kadın el sanatları sergisi, Kadınlar BARIŞ umudunu yeniden yeşertmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlarının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, Kıbrıs'da yaşayan ve çalışan tanınmış profesyonel müzisyen kadınların yer alıcağı klasik müzik konser, DAÜ’de kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü sempozyumu, ‘Çocuk Gözüyle Kadın Ve Doğa’ konulu ilkokullar arası resim yarışması, ‘Kadın Olmak…...Kıbrıs’ta Kadın Olmak’ adlı Panel ve “Kıbrıslı Kadın Şairler Buluşması III”; ‘Sancılı Toprak’ konulu şiir dinletisi etkinlikleri bulunmaktadır.
 • Proje/Projeler: Merkez, Akademik/Bilimsel ve Toplumsal Hizmet Projeleri olmak üzere eksikliği duyulan araştırma ve eğitim faaliyetlerini proje grupları aracılığıyla desteklemektedir.
 • Yüksek Lisans Programı: Disiplinlerarası yapıya sahip, her alandan öğrenci kabul eden YÖK onaylı Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programları KKTC'nin alandaki ilk ve tek toplumsal cinsiyet programı niteliğine sahiptir. Programlar Türkçe-İngilizce tezli ve tezsiz seçenekleriyle 2017-2018 Bahar döneminden itibaren öğrenci alımına başlamıştır.

İletişim

Adres:
Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Doç. Dr. Süheyla Üçışık ERBİLEN
Tel:
(+90) 392 630 2269
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: cws-kaem@emu.edu.tr
Web: http://cws.emu.edu.tr