İçeriğe git

Diplomasi ve Çatışma Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.A., 1 - 2 Yıl)

Diplomasi ve Çatışma Yönetimi programı Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Küresel Yönetişim gibi çeşitli bilim dallarını kapsamaktadır. Program, hem teorik hem de pratik açıdan çatışma ve çözüm alanının genel bir çerçevesini vermektedir. Programın içinde temel kavramlar, tanımlamalar, çatışma nedenleri konusunda teoriler ve yaklaşımlar ve çatışmaya müdahale yaklaşımları sunulmaktadır. Bu anlamda çatışmanın kaynakları, nedenleri, faktörleri, paydaşları ve onların çıkar ve pozisyonları, çatışma dinamikleri, çeşitli önleyici metotlar, çatışmayı dönüştürme sürecine dâhil olan müzakere ve üçüncü taraf müdahalesi gibi temel konular programda öğrencilere sunulacak içeriklerdir. Hem kuramsal hem de pratik boyutlar içeren bu program, yerel arabuluculuktan uluslararası insani yardım ve barış inşa organizasyonlarıyla çalışmaya kadar uzanan kariyerler için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktadır. Program aynı zamanda yerel, bölgesel ve küresel aktörler arasında bağlantılar kurarak, programa katılacak öğrencilere yararlı olabilecek bağlantıları sağlayacaktır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans (M.S.) programına başvuran adayların Sosyal Bilimler alanında edinilmiş bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.5 olması beklenir.

Araştırma Alanları

Çatışma çözümü, arabuluculuk ve barış inşası, uluslararası hukuk teorisi, uyuşmazlıkların çözümü, deniz hukuku, federalizm politikaları, kimlik ve milliyetçilik politikaları, tarih eğitiminin siyaseti, siyasi yolsuzluk, uluslararası göç, anket analizi, devlet-toplum ilişkileri, sosyal konstrüktivizm, müzakereci forumlar, hareket özgürlüğü, göç, ayrımcılık karşıtı yasalar ve post-pozitivist siyasi düşünce, eleştirel ekonomi politik, siyasal İslam, Ortadoğu siyaseti, Selefi Cihadizm, kitle imha silahları, nükleer silahların yayılması, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) genişlemesi, AB'de azınlık hakları, uluslararası hukukta AB, AB ve uyuşmazlıkların çözümü, çağdaş Türk siyaseti, Türk dış politikası, Kıbrıs sorunu ve uluslararası hukuk, Kıbrıs siyaseti

İletişim

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: ir.emu.edu.tr