İçeriğe git

KKTC İçin Önlisans ve Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve Kayıt Koşulları

2022-2023 Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi

 1. Kayıt Tarihleri

  • 15 Haziran 2022-31 Ağustos 2022

 2. Kayıt için gerekli belgeler

 3. Öğrenciler kayıtlarını Öğrenci İşleri Müdürlüğünden şahsen veya çevrim içi olarak kayit.emu.edu.tr adresinden yapabilirler. Çevrim içi (online) kayıtta DAÜ 2022 başvurularında kullanılan e-mail ve şifre kullanılacaktır. Çevrim içi (online) kayıt yapan öğrenciler diploma ve fotoğraflarını en geç 3 Ekim 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. Herhangi bir programa yerleştirilen öğrenciler program değiştirmek isterse yazılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuru yapabilir. Böylesi başvurular kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir, ancak burslu yerleştirilen öğrenciler programlarını değiştirirlerse burslarını kaybederler.
 5. Açılması yeni önerilen programlara (Paramedik, Yapay Zeka Mühendisliği ve Kimya Öğretmenliği) yerleşen öğrenciler programının açılmaması durumunda bir sonraki tercihlerine kayıt yapmaları durumunda burs hakkını kaybetmezler.

GCE Sınav Sonuçlarına Göre Kayıt İşlemleri

DAÜ’nün tüm programlarına, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, GCE A level, GCE AS level ve IGCSE-GCSE O level sınavları ile de öğrenci kabul edilmektedir.

Detaylı bilgi için GCE A, GCE AS, IGCSE-GCSE O'level, SAT, IB sayfasını ziyaret ediniz.

Meslek Lisesi Mezunları Kayıt İşlemleri

KKTC Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilere uygulanan Sınavsız Geçiş hakkı ile Üniversitenin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde iki yıllık ön lisans programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Bu programlara başvurular DAÜ Giriş Sınavı Sistemi ile kabul edilecektir. Başvurular Sınav Kılavuzu ile birlikte verilen Meslek Lisesi Mezunları Ön Lisans Programlarına Sınavsız Yerleştirilme Başvuru ve Tercih Bildirim Formu ile yapılmaktadır. Bu formda hangi Meslek Lisesi Bölümü mezunlarının hangi ön lisans programlarına sınavsız girebileceği belirtilmiştir.

Her aday, mezuniyet bölümüne uygun olarak, formda belirtilen ön lisans programlarından sadece bir tanesine başvurabilir. Programlara kabul edilen adayların ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayanların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

Liseyi Yurtdışında Bitiren KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Liseyi yurtdışında bitiren KKTC uyruklu öğrenciler’in DAÜ’ye kayıt işlemleri’ne başlamadan önce KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan lise denklik belgesi almaları gerekmektedir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesi: http://www.mebnet.net

Ders Kayıtları

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve İngilizce Yeterlilik Sınavından muafiyeti alamayan öğrenciler belirlenen tarihlerde İngilizce Yeterlililik Sınavına girmek zorundadırlar. Sınavda başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu'nda belirlenen tarihlerde derslere başlarlar. Sınavda başarılı olan öğrencileri ise yine belirlenen tarihlerde ders kayıtlarını yaparlar.

Özel Öğrenci Kabulu

Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen kişiler ”özel öğrenci” (special student) statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya ünvan verilemez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek isteyenlerin başvuruları, ilgili Bölüm Başkanı veya Okul Müdürü tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır.

Yatay Geçiş

Lisans programına devam etme hakkına sahip olan öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 4 Yıllık Lisans veya 2 Yıllık Ön Lisans Programlarına geçiş için kurallar çerçevesinde başvuru yapabilirler.

Dış Yatay Geçişler

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğrenim Kuruluna en az bir dönem devam etmiş (Hazırlık Okulu hariç) bir öğrenci DAÜ'ye Yatay Geçiş için başvuru yapabilir.

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Bir Üniversite’den çıkarılmamış olmak,
 • Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.00, 100 üzerinden ise 60 olması,
 • Alttan dersin olmaması,
 • transfer müracaatlarının 2., 3., 4. veya 5. akademik döneme yapılmış olması.

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde kesin karara bağlanır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya sitemizden temin edilebilir.)
 • Lise Diploma fotokopisi
 • Not Dökümü Belgesi (Transcript)
 • Ders içerikleri
 • Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilerek Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler "muafiyet verilen dersler" olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne bildirilir.

Üniversite İçi Yatay Geçişler

Üniversite içi yatay transfer için başvurular; önceden ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü yolu ile yapılır ve ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Hazırlık Okulu hariç, en az bir dönem öğrenim görmüş öğrencilere Üniversitedeki öğrenim süreleri boyunca bir defaya mahsus olmak üzere Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde bölüm değiştirme olanağı verilebilir.
Bu müracatlar ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra Fakülte Kurulu veya Yüksek Okul Kurulu tarafından kesin karara bağlanır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere geçiş için ilgili bölüm Özel Yetenek Sınavı uygulayabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya sitemizden temin edilebilir.)
 • Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilip Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler "muafiyet verilen dersler" olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

Dikey Geçiş

Üniversite İçi Dikey Transferler

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık programlarından mezun öğrenciler ilgili Fakülte kurulu veya Okul Kurulunun kararı ile 4 yıllık programlara alınabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler:

Üniversite Dışından Dikey Transferler

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğrenim Kurumu'nun iki yıllık programlarından mezun olan öğrenciler ilgili Fakülte veya Okul kurulunun kararı ile dört yıllık programlara alınabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya adresimizden temin edilebilir.)
 • Ön Lisans Diploma Fotokopisi
 • Not Dökümü (Transcript)
 • Ders Açıklamaları
 • Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

İletişim

Daha fazla bilgi için Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz