İçeriğe git

İşletme Mühendisliği Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Günümüz rekabetçi ortamında sanayi, hizmet, bilgi ve altyapı sistemlerinde verimliliğin, müşteri memnuniyetinin ve kar oranlarının iyileştirilmesinde kullanılan yöntemler tüm mühendislik dallarında artan bir hızla önem kazanmaktadır. İşletme Mühendisliği, mühendislik eğitiminde yöneticilik bilgi ve becerisinin önemine vurgu yapmakta ve bu nedenle program müfredatı insan, malzeme, sermaye, enerji, bilgi ve teknoloji içeren bütünleşik ve karmaşık sistemleri tasarlayacak, düzenleyip iyileştirecek, yönetecek ve bu doğrultuda firma kültürü oluşturulmasına destek verecek mezunlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca bu sistemlerde üretkenliğin ve verimliliğin artırılmasında kullanılacak yönetim sistemlerinin kavranılması, tasarlanması ve uygulanması için gerekli olan bilgi, yetenek ve becerilerin kazandırılması, üretim, ürün geliştirme ve hizmet sunumu için çözümlerin geliştirilmesinde karmaşık mühendislik ve yöneticilik bilgilerinin de edinilmesi hedeflenmektedir.

Genel Bilgi

Endüstri Mühendisliği Bölümünün sunmuş olduğu iki lisans programından biri olan İşletme Mühendisliği programı ilk öğrencilerini almış olduğu 2011 yılından itibaren artan bir ilgi görmekte ve öğrenci sayısını her yıl artırmaktadır. Mühendislik programlarına akreditasyon veren dünyanın en saygın akreditasyon kurumu olan ABD merkezli ABET (Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edilmiş olan Endüstri Mühendisliği programının tüm birikim, deneyim ve altyapı desteği ile açılmış olan İşletme Mühendisliği programı lisans müfredatı, ilk iki yılda öğrencilerin mühendislik eğitiminde gerekli olan Fizik, Kimya, Matematik ve İngilizce dersleriyle, İşletme Mühendisliğine giriş ve temel İşletme derslerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü yıllardaki dersler ise öğrencilere analitik düşünme, gözlem ve tasarım yapabilme becerilerini kazandıracak mühendislik modelleme, yönetim ve işletme derslerinden oluşmaktadır.

Akreditasyonlar

Eğitim / Öğrenim

İşletme Mühendisleri de Endüstri Mühendisleri gibi firmaların daha az harcama ile daha çok ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmelerini sağlayacak sistemleri tasarlarlar. Bu amaçla İşletme Mühendisliği müfredatı tüm bu unsurlara yanıt verebilecek kapsamda tasarlanmıştır. İşletme Mühendisliği Programı mühendisliğin teknik konularına odaklanmanın yanısıra temel yönetim ilke ve yöntemlerinde de derinlik kazanma olanağını sunmaktadır. Mezunları; mal ve hizmet üretimi, ürün ve hizmet geliştirme ve sunumu için karmaşık yönetim ve mühendislik bilgilerini kullanarak çözümler tasarlar ve bu sistemlerin kurulması ve idame ettirilmesini sağlarlar. Bu bağlamda program derslerinin yarıdan fazlası projeli ve sunumlu olup, ayrıca gerçek yaşam problemleri ile birebir yüzleşerek çözümler üretebilme yeti ve becerisinin kazanılabilmesine yardımcı olacak 3 adet de zorunlu staj bulunmaktadır. Endüstri Mühendisliğinde olduğu gibi İşletme Mühendisliği programı öğrencileri de Excel makroları, kurumsal kaynak planlaması yazılımlarından SAP, proje yönetimi yazılımlarından MS Project, veritabanı yazılımlarından Access, benzetim yazılımlarından Arena ve robotlarla ilgili kodlama dili G-coding’e hakim olacak şekilde yetiştirilmektedirler. Programın amacı yukarıda sıralanan bütün bu işlevleri başarıyla yerine getirebilecek, toplum yararına yeni bilgi ve teknolojik yenilikler üretebilecek, çözümleme, sentez, tasarım ve uygulama yeteneklerine sahip, farklı kültür ve disiplinlerden oluşmuş takımlarda çalışabilme becerilerini edinmiş, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığını kazanmış, eleştirel bakış açısına sahip, sistem yaklaşımını bilen, kendine güvenen, hızlı ve işyerleri ile paydaşlarının koşullarına uygun en doğru kararları verebilen, insanlık onuruna, gelecek nesillere, çevremize, dünyamıza ve mühendislik etik ilkelerine saygılı geleceğin İşletme Mühendislerini yetiştirmektir.

Olanaklar

İşletme Mühendisliği öğrencileri günümüzün en gelişmiş teknolojileri ile donatılmış laboratuvarlarda eğitim almaktadır. Öğrencilerimizin tümüne de açık olan 3 Bilgisayar Laboratuvarımızda 120 adet en gelişmiş masaüstü bilgisayarlar bulunmaktadır. Kapalı devre palet taşıyıcı ve ASRS (Automated Storage and Retrieval System) ile entegre olarak çalışan kalite kontrol ve montaj iş istasyonlarına bağlı robotların ve CNC makinelerinin bulunduğu Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Laboratuvarımızda öğrencilerimiz bilgisayarlı üretimi yerinde uygulamalar yapabilme ayrıcalığıyla öğrenmektedirler. İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarlarımız cihaz olarak son derecede zengin olup, bu sayede metod analizi ve zaman etüdü, insan fizyolojisi, kol ve beyin kullanma becerileri, yorgunluk, iş yeri konforu ve güvenliği gibi konularda deneyler yapılabilmektedir. Benzetim ve Optimizasyon Laboratuvarımız tamamen araştırma amaçlı olarak son sınıf ve lisansüstü öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Çoklu İletişim (Multi-Media) Laboratuvarımız, çoklu iletişim içeren dosyaların ve CD'lerin hazırlanması, sesli ve hareketli görüntü içeren sunumların elektronik ortamlarda düzenlenmesi gibi değişik amaçlarla kullanılmaktadır.

Kariyer Olanakları

İşletme Mühendisleri mal ve hizmet üreten insan, malzeme, makine, sermaye, bilgi, enerji ve teknoloji bileşenlerini içeren karmaşık sistemleri bütünleşik bir bakış açısı ile tasarlar, kurar, geliştirir ve yönetirler. Böylesine geniş bir alanda bilgi ve becerilerle donatılmış mezunlar her tür mal ve hizmet üretiminden telekomünikasyona, bankacılıktan sağlığa, ulaşımdan enerjiye, marka yöneticiliğinden turizme, eğitimden danışmanlığa, lojistikten yazılıma kadar her alanda çalışabilirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1318
Faks: +90 392 365 2988
E-posta: iedept@emu.edu.tr
Web: http://ie.emu.edu.tr/