İçeriğe git

Akademik Takvim 2024-2025

GÜZ DÖNEMİ

Eylül 02 ‐ 04 2024 2023 ‐ 2024 Yaz Dönemi Dönem Sonu Sınavları
Eylül 06 2024 2023 ‐ 2024 Yaz Dönemi Notlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Teslimi için Son Gün
Eylül 07 ‐ 09 2024 Yaz Dönemi Mezuniyet Ek Sınavı Çevrim İçi Başvuru Dönemi
Eylül 09 2024 Yaz Dönemi Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne İletilmesi için Son Gün
Eylül 09 ‐ 27 2024 Yeni Öğrenciler için Oryantasyon Günleri
Eylül 10 ‐ 11 2024 Yaz Dönemi Mezuniyet Ek Sınav Dönemi
Eylül 11 2024 Yaz Dönemi Sonunda Mezun Olan Öğrencilerin Mezuniyeti
Eylül 12 2024 2023 ‐ 2024 Bahar ve Yaz Dönemleri Eksik Notların (I) ve Mezuniyet Ek Sınav Notlarının
Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Teslimi için Son Gün
Eylül 11 2024 İngilizce Yeterlilik Sınavı I. Aşama *
Eylül 12 2024 İngilizce Yeterlilik Sınavı II. Aşama
Eylül 13 2024 2023 ‐ 2024 Bahar ve Yaz Dönemi Eksik Notların (I) Tamamlanmasından Sonra ve Mezuniyet Ek Sınavı Sonucunda Mezun Olacak Öğrencilerin Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne İletilmesi için Son Gün
Eylül 13 2024 İngilizce Yeterlilik Sınavı II. Aşama, Konuşma Bölümü
Eylül 15 2024 Mevlid Kandili Tatili (Mevlid Kandili 14 Eylül Akşamı)
Eylül 17 2024 2023 ‐ 2024 Yaz Dönemi Sonunda Mezun Olan öğrencilerin veya Mezuniyet İşlemlerini Geç
Tamamlayan Öğrencilerin Mezuniyeti için Son Tarih
Eylül 17 2024 Çevrim İçi Ders Kaydı için Son Gün
Eylül 18 2024 İngilizce Yeterlilik Sınavı II. Aşama Sonuçlarının Açıklanması
Eylül 18 ‐ 20 2024 Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde Kayıt ve Ders Kayıtlarının Onaylatılması)
Eylül 23 2024 2024 ‐ 2025 Güz Dönemi Ders Başlangıcı
Geç Kayıt Başlangıcı
Eylül 30 2024 Geç Kayıt için Son Gün
Ekim 01 2024 Akademik Yılın Açılış Töreni **
Ekim 03 2024 2023 ‐ 2024 Bahar ve Yaz Dönemi Harf Notu Değişikliklerinin Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne
Teslimi için Son Gün
Ekim 07 2024 Ders Ekleme/Bırakma için Son Gün
Ekim 29 2024 Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
Kasım 10 2024 Atatürk'ü Anma Günü
Kasım 15 2024 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı
Kasım 08 ‐ 23 2024 Ara Sınav Dönemi
Kasım 25 2024 2024 ‐ 2025 Bahar Dönemi Derslerinin Girişi için Sistemin Açılması
Aralık 09 2024 2024 ‐ 2025 Bahar Dönemi'nde Açılacak Olan Üniversite Seçmeli Derslerin Seçmeli Dersler
Komisyonu Tarafından Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
Aralık 13 2024 Dersten Çekilmek için Son Gün
Aralık 13 2024 2024 ‐ 2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Derslerinin Sisteme Girişi için Son Gün
Aralık 20 2024 İzinli Ayrılma Başvurusu için Son Gün
Aralık 25 2024 Noel Günü ***
Aralık 30 2024 Son Ders Günü
Ocak 01 2025 Yeni Yıl Tatili
Ocak 03 ‐ 18 2025 Dönem Sonu Sınavları
Ocak 23 2025 Notların Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Teslimi için Son Gün
Ocak 24 2025 Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne İletilmesi için Son Gün
Ocak 24 ‐ 26 2025 Bütünleme Sınavları için Çevrim İçi Başvuru Dönemi
Ocak 27 2025 2024 ‐ 2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Çevrim İçi Ders Kayıtları Başlangıcı
Ocak 30 2025 Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni
Ocak 31 2025 Güz Dönemi Ön Lisans/Lisans Mezuniyet Töreni

* I. Aşama Sınavında başarılı olanların II. Aşama Sınavına girmeleri gerekmektedir.
** Davetli konuşmacının programına göre tarih değişebilir.
*** Sınıflarda yoklama alınmayacak ve herhangi bir Sınav uygulaması gerçekleşmeyecektir

BAHAR DÖNEMİ

Şubat 03 ‐ 08 2025 Güz Dönemi Bütünleme Sınavları
Şubat 07 ‐ 15 2025 Yeni Öğrenciler için Oryantasyon Günleri
Şubat 10 2025 Güz Dönemi Eksik Notların (I) Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Teslimi için Son Gün
Şubat 10 2023 Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Notlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Teslimi için Son Gün
Şubat 11 2025 Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Sonucunda Mezun Olacak Öğrencilerin Mezuniyet
Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne İletilmesi
Şubat 11 2025 İngilizce Yeterlilik Sınavı I. Aşama*
Şubat 11 ‐ 12 2025 Güz Dönemi Mezuniyet Ek Sınavı Çevrim İçi Başvuru Dönemi
Şubat 12 2025 İngilizce Yeterlilik Sınavı II. Aşama
Şubat 13 2025 İngilizce Yeterlilik Sınavı II. Aşama, Konuşma Bölümü
Şubat 13 ‐ 14 2025 Güz Dönemi Mezuniyet Ek Sınav Dönemi
Şubat 16 2025 Çevrim İçi Ders Kaydı için Son Gün
Şubat 17 2025 Güz Dönemi Harf Notu Değişikliklerinin ve Mezuniyet Ek Sınav Notlarının Öğrenci İşleri
Müdürlüğü'ne Teslimi için Son Gün
Şubat 17 ‐ 19 2025 Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde Kayıt ve Ders Kayıtlarının Onaylatılması)
Şubat 18 2025 İngilizce Yeterlilik Sınavı II. Aşama Sonuçlarının Açıklanması
Şubat 19 2025 Güz Dönemi Mezuniyet Ek Sınavı, Bütünleme ve Eksik Not (I) Sonucunda Mezun Olacak Öğrencilerin Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne İletilmesi
Şubat 20 2025 2024 ‐ 2025 Bahar Dönemi Ders Başlangıcı
Geç Kayıt Başlangıcı
Şubat 21 2025 Güz Dönemi Bütünleme Sonucunda Mezun Olan veya Mezuniyet İşlemlerini Geç
Tamamlayan Öğrencilerin Mezuniyeti için Son Tarih
Şubat 27 2025 Geç Kayıt için Son Gün
Mart 03 2025 Ders Ekleme/Bırakma için Son Gün
Mart 29 2025 Ramazan Bayramı Arifesi
Mart/Nisan 30 ‐ 01 2025 Ramazan Bayramı
Nisan 11 ‐ 26 2025 Ara Sınav Dönemi
Nisan 23 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Mayıs 01 2025 İşçi ve Bahar Bayramı
Mayıs 05 2025 2024 ‐ 2025 Yaz Dönemi Derslerinin Girişi için Sistemin Açılması
Mayıs 12 2025 2024 ‐ 2025 Yaz Dönemi'nde Açılacak Olan Seçmeli Derslerin Seçmeli Dersler Komisyonu
Tarafından Rektörlüğe Bildirilmesi için Son Gün
Mayıs 14 ‐ 17 2025 Bahar Festivali
Mayıs 19 2025 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Mayıs 23 2025 Dersten Çekilmek için Son Gün
Mayıs 30 2025 İzinli Ayrılma Başvurusu için Son Gün
Mayıs 30 2025 2024 ‐ 2025 Yaz Dönemi Derslerinin Sisteme Girilmesi için Son Gün
Haziran 04 2025 Son Ders Günü
Haziran 05 2025 Kurban Bayramı Arifesi
Haziran 06 ‐ 09 2025 Kurban Bayramı
Haziran 10 2025 2025 ‐ 2026 Güz Dönemi Derslerinin Girişi için Sistemin Açılması
Haziran 11 ‐ 26 2025 Dönem Sonu Sınavları
Haziran 23 2025 2025 ‐ 2026 Güz Döneminde Açılacak Olan Seçmeli Derslerin Seçmeli Dersler Komisyonu
Tarafından Rektörlüğe Bildirilmesi için Son Gün
Haz. / Tem. 27 ‐ 20 2025 2024 ‐ 2025 Yaz Dönemi Çevrim İçi Ders Kayıtları Dönemi
Temmuz 01 2025 Notların Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Teslimi için Son Gün
Temmuz 02 2025 Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne İletilmesi için Son Gün
Temmuz 02 ‐ 04 2025 Bütünleme Sınavları için Çevrim içi Başvuru Dönemi
Temmuz 08 2025 Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni
Temmuz 09 2025 Bahar Dönemi Ön Lisans / Lisans Mezuniyet Töreni

* I. Aşama Sınavında başarılı olanların II. Aşama Sınavına girmeleri gerekmektedir.

YAZ DÖNEMİ

Temmuz 10 ‐ 16 2025 2024 ‐ 2025 Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Dönemi
Temmuz 18 2025 2024 ‐ 2025 Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Notlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Teslimi
için Son Gün
Temmuz 18 2025 2025 ‐ 2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Derslerinin Sisteme Girilmesi için Son Gün
Temmuz 20 2025 Barış ve Özgürlük Bayramı
Temmuz 20 2025 Yaz Dönemi Çevrim İçi Ders Kaydı için Son Gün
Temmuz 21 2025 2024‐2025 Bahar Dönemi Bütünleme Sonucunda Mezun Olan Öğrencilerin Mezuniyet
Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Bildirilmesi için Son Gün
Temmuz 21 ‐ 22 2025 Ders Kayıt Dönemi (Danışman Eşliğinde Kayıt ve Ders Kayıtlarının Onaylatılması)
Temmuz 23 2025 Yaz Dönemi Ders Başlangıcı
Geç Kayıt Başlangıcı
Temmuz 30 2025 Geç Kayıt için Son Gün
Ağustos 01 2025 Ulusal Direniş Bayramı
Ağustos 04 2025 2025 ‐ 2026 Güz Dönemi için Çevrim İçi Ders Kayıt Başlangıcı
Ağustos 06 2025 Ders Ekleme/Bırakma için Son Gün
Ağustos 29 2025 Dersten Çekilmek için Son Gün
Ağustos 29 2025 Son Ders Günü
Ağustos 30 2025 Zafer Bayramı
Eylül 01 ‐ 03 2025 Yaz Dönemi Dönem Sonu Sınavları
Eylül 05 2025 Yaz Dönemi Notlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Teslimi için Son Gün
Eylül 06 ‐ 08 2025 Yaz Dönemi Mezuniyet Ek Sınavı Çevrim İçi Başvuru Dönemi
Eylül 08 2025 Yaz Dönemi Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne İletilmesi için Son Gün
Eylül 09 ‐ 10 2025 Yaz Dönemi Mezuniyet Ek Sınav Dönemi
Eylül 11 2025 2024 ‐ 2025 Bahar ve Yaz Dönemleri Eksik Notların (I) ve Mezuniyet Ek Sınav Notlarının
Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne Teslimi için Son Gün
Eylül 12 2025 2024 ‐ 2025 Bahar ve Yaz Dönemi Eksik Notların (I) Tamamlanmasından Sonra ve Mezuniyet Ek Sınavı Sonucunda Mezun Olacak Öğrencilerin Mezuniyet Kararlarının Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne İletilmesi için Son Gün
Eylül 15 2025 Yaz Dönemi Sonunda Mezun Olan öğrenciler ile 2024 ‐ 2025 Bahar Dönemi Eksik Notları (I) Tamamlanan öğrencilerin Mezuniyeti için Son Tarih