İçeriğe git

Gastronomi Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

Bilindiği üzere genelde turizm, özelde de gastronomi sektörü, emek-yoğun bir sektör olup, özellikle orta ve üst kademe yönetici pozisyonlarında zaman zaman yönetim sıkıntılarının yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Günümüzde gerek Türkiye’de gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektöründe eğilim gastronomi turizmine doğru kaymakta, Türkiye’yi takiben ülkemizde de “sakin şehir” ve buna bağlı olarak “yavaş yemek” hareketleri gün geçtikçe talep görmektedir. Gastronomi yüksek lisans programı, YÖK tarafından onaylanmış olup 2019-2020 Akademik yılından itibaren Turizm Fakültesi bünyesinde eğitime başlayacaktır. Özellikle lisans eğitimine olan yoğun talebe bağlı olarak gastronomi alanında öğretim üyesi açığı da ortaya çıkmaktadır. Bu açığı kapatabilmek ve yiyecek ve içecek endüstrisi ile ilgili alanlarda bilgi birikimini artırmanın yanı sıra, uygulamalı eğitimin kalitesini uluslararası düzeyde akredite etmek, gastronomi eğitiminde mükemmele ulaşmak ve sektör ile işbirliğini daha da güçlendirerek sektörün beklentilerini karşılayabilecek, vazgeçilmez niteliklere sahip mezunlar yetiştirmek programın amaçları olarak sıralanabilir. Sıralanan bu amaçlar çerçevesinde programı hedefleri:

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarına akademisyen adayı yetiştirmek,
  • Yiyecek ve içecek sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli ve eğitimli yönetici adaylarının sayısının artmasına katkı sağlamak,
  • Kıbrıs mutfağı araştırmalarına katkı sağlamak,
  • Öğrencilerimizin bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adayları olarak yetişmesini sağlayacak şekilde analitik düşünme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı sunmak,
  • Turizm sektörüne üst düzey yönetici adaylarını yetiştirmek,
  • Öğrencilerimizin bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adayları olarak yetişmesini sağlayacak şekilde analitik düşünme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı sunmaktır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans (M.S) programına başvuran adayların turizm ve otel işletmeciliği, konaklama işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları ile sosyal bilimler alanlarından edinilmiş bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.5 olması beklenir.

Araştırma Alanları

Gastronomi turizmi, yiyecek ve içecek işletmeciliği, yeme-içme alışkanlıkları, gastronomi tarihi, gastronomi ve iletişim, uluslararası restoran işletmeleri, gastronomide duyusal analiz, beslenme antropolojisi ile Kıbrıs ve Türk mutfağı, gastronomi yüksek lisans programı için araştırma alanları arasındadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1269
Faks: +90 392 365 1584
E-posta: tourism@emu.edu.tr
Web: http://tourism.emu.edu.tr/