İçeriğe git

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Tarih boyunca çok önemli jeostratejik bir konuma sahip olan Kıbrıs Adasında, geldiğimiz aşamada olayları ve onları etkileyen faktörleri, kapsamlı biçimde analiz edebilme yetenek ve bilgimizin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bağımsız ve tarafsız bir ortamda, bu analiz ve sentezlerin yapılabilmesine olanak veren tüm koşulların ve diğer kaynakların Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde mevcut olduğu düşünülmüş ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi 2000-2001 Akademik yılından itibaren hayata geçirilmiştir. Böyle stratejik araştırma ve planlamanın devlet ve toplum hizmetinde etkili ve yararlı bir araç olarak geliştirilip kullanılmasında DAÜ, tarihi bir misyon üstlenmiştir.

Gerek dünyada gerekse bölgemizde barışın ve refahın tesadüfe bırakılmaması; hatta önceden şekillendirilmesi gerektiğine inanan tüm benzeri kuruluşlar gibi DAÜ-SAM, stratejik araştırma alanında öncü rol üstlenerek yaptığı ve yapacağı çalışmalarla hem Kıbrıs’ta hem bölgemizde adil ve yaşanabilir bir çözüm ile kalıcı bir barışın sağlanmasına şüphesiz pekçok katkılar sağlayacaktır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin genel olarak amacı;

  • Genelde, her yönüyle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkiler konusunda, özelde ise bu konuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yansımaları ile ilgili olarak araştırmalar yapmak,
  • Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kuruluşlarla işbirliği içinde ortak çalışmalarda bulunmak; dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilimsel olarak gerek iç gerekse dış sorunlarını bir bütün olarak teşhis ve tesbit etmek yanında uzun süreli stratejik planlama yapan bir merkez haline gelmek,
  • Stratejik araştırmalar yapanlar için özendirici, uygun ortam ve bilimsel kaynak yaratmak,
  • Stratejik araştırmalar için özel arşiv, kütüphane, bilgi merkezi oluşturmaktır.

Tüm bu amaçlar çerçevesinde, çok yönlü bir güvenlik anlayışını değişik disiplinlerin katkıları ile geliştiren DAÜ-SAM, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde jeopolitik kültürün yerleşmesi açısından yeni bir aşamayı oluşturmaktadır.

Yakın işbirliği ve müşterek çalışma içerisinde bulunulan kardeş kuruluşlardan bazıları:

  • ASAM (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi)
  • SAREM (Stratejik Araştırma ve Etüd Merkezi)
  • STRM-SAM (T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi)

İletişim

Adres:
Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Hakkı ATUN
Tel:
(+90) 392 630 2648
Faks: (+90) 392 630 2655
E-posta: dausam@emu.edu.tr
Web: http://dausam.emu.edu.tr