İçeriğe git

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı (B.A., 4 Yıl)

Günümüzde küreselleşme sürecinin ivme kazanmasıyla, uluslararası iletişimin önemi artmıştır. Uluslararası ilişkilerden günlük yaşama, ticaretten medyaya, hukuktan siyasete kadar her alanda çeviri faaliyetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmakta, bu da çeviri faaliyetlerinin önemini çok daha fazla artırmaktadır. Bölümümüz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye'nin uluslararası ilişkiler, medya, hukuk, ekonomi, tıp, turizm gibi bir çok alanında, gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışacak uzman yazılı ve/veya sözlü çevirmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Öğrencilerimizin bu alanlarda gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak şekilde bilgi, beceri ve deneyimle donatılması öncelikli hedefimizdir.

Genel Bilgi

Müfredat, alan derslerinden ve genel kültür derslerinden oluşmakta olup, Türkçe- İngilizce Mütercim Tercümanlık Programı’dır. İkinci dil olarak bütün öğrencilerimize 7 dönem Fransızca verilmektedir. Öğrencilerimiz Fransızca'nın yanı sıra üniversite seçmeli dersleri olarak Rusça, Almanca, İtalyanca, Yunanca gibi farklı dillerin eğitimini de alabilmektedirler.

Bazı derslerimiz uygulama ağırlıklı olup, çeviri alanında halen kullanılmakta olan çeşitli yazılımlar tanıtılmakta, ve daha sonra kullanacakları şekilde uygulamalı olarak öğretilmektedir. Öğrencilerin mesleki hayatta karşılaşabilecekleri problemler öngörülerek derslerde de bu problemlerin çözümü olabilecek uygulamalara yer verilmektedir.

8. dönemde uzmanlaşma amacıyla, öğrencilerimiz Yazılı Çeviri ya da Sözlü Çeviri Alan Seçmeli derslerine devam etmektedir. Yazılı Çeviride uzmanlaşmak isteyen öğrenciler; Edebi Çeviri, Seslendirme ve Dublaj Çevirisi için Kayıt Teknolojileri ve Bilgisiyar Destekli Çeviri ve Lokalizasyon derslerini, Sözlü Çeviride Uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz Eşzamanlı Çeviri, Konferans Çevirisi ve Kültürlerarası İletişim derslerini almaktadırlar. Sınavlar, dersin içeriğine ve gereğine göre yazılı, sözlü, proje ve sunum şeklinde olmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Öğrencilerin, yazılı ve sözlü çeviri mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş olan müfredatımızdaki dersler, sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle işlenmekte ve uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz; gerek kültürel ve uluslararası ilişkiler gerekse de teknoloji, siyaset bilimi, sosyal bilimler, ekonomi, edebiyat, iletişim ve medya gibi farklı alanlarda yetiştirilmektedir. Bölümümüz çağdaş bir mütercim tercümanın ihtiyacı olan terminolojilere ve teknolojilere hakim olmaları için tasarlanmış bir program çerçevesinde eğitim vermektedir.

Olanaklar

Bölümümüz uygulamaya dayalı, iş hayatının gerektirdiği teknolojik ihtiyacı karşılayan ders içerikleri ve uzmanlardan oluşan akademik kadrosu ile daha ilk sınıftan başlayarak, öğrencilerini iş yaşamına hazırlamayı ilke edinen bir eğitim programına sahiptir. Öğrenciler, hem analog hem de dijital platformda eğitim materyali kullanmaya olanak veren, son teknolojiyi takip eden Çeviri Laboratuvarı'nda iş deneyimine yönelik tecrübe kazanmaktadırlar. Laboratuvar uygulamaları sayesinde öğrencilerimiz yazılı çeviri alanında kullanılan Trados gibi önde gelen yazılımlar yanında, işitsel görsel çeviri (alt yazı ve dublaj) ve medya çevirisi için gerekli çeşitli yazılımları öğrenme ve kullanma imkanına sahiptirler. Ayrıca, aynı laboratuvarda, ardıl ve eşzamanlı çeviri uygulamaları da yapılmaktadır.

Bölümümüz; KKTC Dış İşleri Bakanlığı, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil olmak üzere, kamu kuruluşları ve özel sektörle yapılan staj anlaşmaları sayesinde öğrencilerimize gerçek bir iş ortamı, iş deneyimi ve profesyonel iş çevresi sunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Mütercim-Tercümanlık diplomasına sahip olmak bir ayrıcalık olup, bu meslek için sağlam bir zemin oluşturur. Mezunlarımız, alanlarında akademik kariyer yapabilecekleri gibi, kamu, görsel medya, basın ve yayın organları, uluslararası şirketler, bakanlıklar, Avrupa Komisyonu gibi uluslararası komisyonlar, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, turizm sektörü, bankalar, üniversiteler, ithalat-ihracat sektörleri, serbest mütercim-tercümanlık ve yeminli tercümanlık gibi çok geniş bir yelpazede iş olanağına sahiptirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1312
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: tercuman@emu.edu.tr
Web: http://tercuman.emu.edu.tr