İçeriğe git

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı (Türkçe) (B.A., 4 Yıl)

Özgörevimiz; bir yanıyla "Ana dili Türkçe", diğer yanıyla "Öğretmenlik" olgularına yaslanmaktadır. Bilindiği üzere ana dili, her şey gibi düşüncenin de merkezidir. Öğretmenlik ise mevcut her türlü verimliliğin saklanması ve artırılarak gelecek kuşaklara aktarılması için en önemli meslek mahiyetindedir. Bu itibarla Türkçe Öğretmenliği Programının ilk ve en büyük amacı, anadili olarak Türkçenin sorumluluk ve şuuruna sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihî ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir.

Genel Bilgi

Programda teorik bilgiler yanında uygulama ve topluma hizmet uygulamaları dersleri ile, öğrencilerimiz hem eğitim ve öğretim ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmakta hem de topluma hizmet ve öğretmenlik mesleği hakkında tecrübeler edinmektedirler. Programda genel olarak öğrenmeyi öğrenme odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlanması amaçlandığından öğrenci merkezli ders işleme anlayışı egemendir.

Eğitim / Öğrenim

Gerek ana dili gerekse yabancı dil olarak her türlü kurum ve kuruluşta Türkçenin öğretimini üstlenebilecek donanımda öğretmenler yetiştirmeyi amaçlayan Türkçe Öğretmenliği Programı 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Olanaklar

Alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden oluşan bir kadrodan ders alma imkanına sahip olan öğrencilerimizin, elekronik yayınlara, konularıyla ilgili kitaplara, ansiklopedilere, sözlük ve süreli yayınlara ulaşabilme olanağı mevcuttur. Bunlara ek olarak, Türkçe Eğitimi Programı, öğrencilerin öğrendiklerini gerçek ortamlarda uygulayabilmeleri için okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine büyük önem vermekte ve bir uygulayıcı olarak gelişmeleri için önemli imkanlar sağlamaktadır. Teknolojik eğitim araçları sayesinde, öğrencilerimiz çoklu eğitim ortamında ders alabilme imkanına sahiptir.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı ve özel ilköğretim okullarının II. kademesinde Türkçe öğretmeni olarak görev alabilmelerinin yanı sıra, yurt dışında Türkçe eğitimi veren kurumlarda Türkçe öğretmenliği yapabilmektedir.

İletişim

Tel: +90 392 630 4011
Faks: +90 392 365 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://teb.emu.edu.tr​