İçeriğe git

Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Bologna Üniversitesi Ortak Programı) (LL.M., 1 - 1.5 Yıl)

Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans Programı, L'Alma Mater Studiorum Bolonya Üniversitesi (UniBo) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) bir yıllık (ilk seviye) ortak tezsiz yüksek lisans programıdır. Söz konusu yüksek lisans programı, ortak eğitim ve öğretim esasları çerçevesinde, UniBo ve DAÜ Hukuk Fakülteleri arasında, üzerinde uzlaşılmış ve UniBo yetkili organlarınca onaylanan “Ortak Program Protokolü” çerçevesinde yürütülecektir. Programı başarı ile tamamlayanlar Hukuk Yüksek Lisans/Master (Tezsiz) derecesine (LL.M.) sahip olacaklardır. Programdan mezun olan öğrenciler, Programı ortak olarak yürüten, DAÜ ve UniBo tarafından onaylanmış ve her iki kurumun logosunu taşıyan bir diplomaya sahip olacaklardır.

Bu program, hukuk eğitimi alanında kapsamı itibarıyla işbirliğinin entegre edildiği ortak bir program olup, söz konusu Kurumların veya diğer üniversitelerin lisans mezunların, her iki Üniversitenin farklı ve ağırlıklı olarak hukuk alt yapılarına sahip akademisyenlerinin bilgilerinden faydalanma imkânı verecektir. Hukuk eğitiminin temelde ulusal olduğu düşünülecek olursa, hem hukuk mezunlarının, hem de hukuka ilgi duyan, ilgili diğer alanlardan mezun olan kişilerin karşılaştırmalı ve uluslararası bir bakış açısıyla alacakları bu eğitimden oldukça fayda görecekleri açıktır. Ortak Yüksek Lisans Programı; hukuk alanında uluslararasılaşmayı ve yenilikçi bir yaklaşımı teşvik etmek, Yükseköğretim alanının kalitesini ve çekiciliğini artırmak, Ortak Program ile bir araya gelen iki büyük Üniversitenin donanımını hukuk alanı üzerinde birleştirmek, karşılaştırmalı hukuk çalışmalarını desteklemek, hukuksal sorunlarını karşılaştırmalı ve uluslararası hukuk perspektifiyle sunmak, hukuk disiplinlerini birleştirerek çeşitli öğrenim ve araştırma ortamı sunmak, Avrupa şartlarında eğitim imkânı bulamayan tüm öğrencilere, DAÜ aracılığıyla bu imkânı yaratabilmek amaçlarını taşımaktadır. Bu hedefler doğrultusunda hem iki Üniversitenin, hem de hukukun ilgili bilim dallarının ortak noktalarını vurgulayarak birleştirmek, bilimsel araştırmayı teşvik ederek meslek alanlarında fark yaratmak isteyen müstakbel öğrencilere yönelik farklı ders önerileri ile seçenekler sunmak, hukuk eğitiminde çağdaş bir yaklaşımdan hareketle, önerilen program sayesinde farklı ülkelerden gelecek öğrencilere eğitim vermek ilke edinilmiştir. Bu Program, karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası hukuk alanlarına ilgi duyan, hukuk alanından veya hukuk dışındaki bir alandan mezun kişilere, akademik işbirliğine dayanan, her iki Üniversitenin adlarını taşıyacak bir diploma sahibi olma imkanı veren, hem KKTC ve TC uyruklu öğrenciler, hem de üçüncü ülkelerden gelecek öğrenciler için cazip bir seçenek olacağı düşüncesiyle ortaya konmuştur.

Kayıt - Kabul Koşulları

Karşılaştırmalı Hukuk Ortak Yüksek Lisans (LL.M.) programına başvuran adayların, hukuk alanında lisans derecesine sahip olmaları beklenmektedir. Ancak diğer alanlarda da lisans derecesine sahip olanların, belirli sayıda hazırlayıcı ders alarak programa başvurmaları mümkün olacaktır. Adayların, lisans derecesi olması beklenir.

Araştırma Alanları

Kamu ve Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk, Hukuka Giriş, Karşılaştırmalı Vatandaşlık Hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku, Uluslararası Hukuk İngilizcesi Becerileri (TOLES), Uluslararası Çevre Hukuku, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı, Özel Hayatın Gizliliği, İfade Özgürlüğü, AB’de Serbest Dolaşım, Avrupa Birliği Yargı Düzeni, İnsan Hakları, Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku, AB Hukuku, Avrupa Hukuk Sisteminin Prensipleri, Uluslararası Sözleşmeler, AB Rekabet Hukuku, Karşılaştırmalı Özel Hukuk.

İletişim

Tel: +90 392 630 1171 / 1644
Faks: +90 392 365 4910
E-posta: hukuk.info@emu.edu.tr
Web: http://hukuk.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu