İçeriğe git

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli) (M.A., 1 - 2 Yıl)

Genel Bilgi

Programın temel amacı çağın koşullarına uygun, alanında yeterli bilgi ve beceri düzeyine, bilimsel araştırma, işbirlikli çalışma ve etkili iletişim becerilerine sahip, etik kurallara bağlı ve gelişimee açık bilim uzmanları yetiştirmektir. Programda 4 zorunlu, 4 seçmeli toplam 8 ders alma ve tez yazma zorunluluğu vardır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında lisans eğitimini tamamlayan ve mezuniyet ortalaması 2.50 ve üzerinde olan öğrenciler programa başvurabilirler. Diğer alanlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık programına alınırlar. Tüm başvuranların 4 üzerinden 2.50 lisans kademesi not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, TC uyruklu adayların ALES’ten en az 55 standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü, öğrencilerine Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki lisansüstü program sunmaktadır. Eğitim dili İngilizce olan bu programlarda eğitimin farklı alanlarını içeren ve öğrencilerin ana dersler yanında seçmeli dersler de almasına olanak tanıyan bir müfredat uygulanmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü, Program Geliştirme ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında öğrencilerini uzmanlaştırmayı amaçlamakta ve ana müfredatın yanında öğrencilerin ilgi duydukları bu alanlardan biri veya bir kaçıyla ilgili seçmeli ders almalarına olanak tanımaktadır. Bölümün başka bir amacı da yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerini eğitim ve diğer ilgili alanlarda nitel ve nicel yöntemler kullanarak araştırmalar yapma konusunda uzmanlaştırmaktır. Bölüm mezunları kaliteli eğitimciler veya eğitim bilimcileri olarak müfredat, öğretim ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunurlar.

Kayıt - Kabul Koşulları

Eğitim Bilimleri yüksek lisans programı mezunları programa doğrudan kabul görürler. Farklı yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar bölüm tarafından önerilen Bilimsel Hazırlık Programını başarıyla tamamlamaları üzerine programa kabul edilirler.

Araştırma Alanları

Müfredat Gelişimi, Eğitim, Müfredat Değerlendirmesi, Eğitim Yöneticiliği, Eğitim Teknolojileri, Meslek Öncesi Öğretmen Eğitimi, Mesleki Eğitim, Öğretmen ve Öğretim Elemanı Mesleki Gelişimi, Yetişkin Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Etkili Öğrenme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Akıllı Öğretim Sistemi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık olarak belirlenmiştir.

İletişim

Tel: +90 392 630 2430
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://educ.emu.edu.tr