İçeriğe git

Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli) (M.A., 1 - 2 Yıl)

Genel Bilgi

Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi kentlerin oluşum ve değişim süreçlerini arkeolojik kazı yöntemleri ile belirlemenin yanı sıra ortaya çıkan verilerin kentin günümüzdeki işleyişini, yaşamını olumsuz yönde değiştirmeden o yerleşim yerine kazandırmak ve sürdürülebilirliğini kent yararına katkı sağlamak amacıyla çalışılmasını sağlamaktadır.

Bu yüksek lisans programı, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler bölümü çatısı altında Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Yerleşim yerleri içerisinde açığa çıkartılan arkeolojik kültür varlıklarının araştırılması, korunması ve yerleşim alanın kimliğine kazandırıması için yapılacak uygulamalar bütününü kapsamaktadır. Bundan dolayı kent arkeolojisi ve kültürel miras yönetimi programı arkeologlar, şehir planlama, mimari ve kentsel koruma, restorasyon uzmanlarının ortak çalışmasıyla kentin yaşamı, geleceği için söz sahibi olan tarafların birlikte çalışması gereken bir süreci kapsamaktadır. Bu program arkeoloji, mimarlık, restorasyon-konservasyon, şehir planlama bilim dallları ile kültürel miras yönetiminin bir bileşkesidir.

Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi master programı; arkeoloji, mimari ve kentsel koruma, restorasyon ve şehir planlama alanları üzerine teorik bilgi ve uygulama olanakları sunan tezli yüksek lisans programı şeklinde uygulamaktadır. Öğrencilerin yani “Bilim İnsanı” adaylarının Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi çalışmalarında araştırma, belgeleme, teori geliştirme ve bakış açılarını yaratıcı bir şekilde geliştirecek şekilde tasarlanmıştır. Program kapsamında arkeoloji ve kültürel miras yönetimi konularında birbiri ile bağlantılı veya ayrı ayrı içrekilere sahip çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi yüksek lisans programı, mezun olacaklara MA derecesi verilecek olup mezun olanlar Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Uzmanı olarak anılacaklardır.

Gerek Kıbrıs gerekse Türkiye ölçeğinde bir ilk olan Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Kurulu'nun (YÖDAK), TC Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) onaylı, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) gibi farklı uluslararası organizasyonlar tarafından tanınırlığı olan DAÜ kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde topluma kaliteli hizmet ve araştırma, bilimsel çalışma yapma olanakları sunmaktadır.

Çalışma Alanları

Program adayları, programdan mezun olduktan sonra başka bir bölüm kapsamında Doktora derecesine (Ph.D.) başvurabilecekleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eski Eserler ve Müzeler Dairesinde, ilgili müze, kazı, restorasyon birimlerinde görev alabilecekleri gibi devlet çatısı altında Devlet Karayolları, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama, Turizm Planlama dairelerinde görev alabileceklerdir. Ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan iki toplumlu Kültürel Miras Teknik komitesine danışmanlık hizmeti verme şansına sahip olacaklardır. Bunlara ek olarak programdan mezun olacak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans derecesine sahip olanlarda Eğitim Bakanlığı bünyesinde Kültürel Miras çalışmalarında görev alabilme yeterliliğine sahip olacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde de Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayoları Genel Müdürlüğü, Turizm Bakanlığında görev alabilecekleri gibi özel kurum ve kuruluşlarda çok geniş bir yelpazede hizmet verme şansına sahip olacaklardır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden “Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği” tarafından belirlenen sınav ve mülakat dâhil tüm koşulları sağlamaları beklenir. Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi yüksek lisans programına (M.A.) kayıt yaptırmak isteyen adaylar Arkeoloji, Antropoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Mimarlık, İç Mimarlık lisans derecesi veya diğer alanlarda eşdeğer bir dereceye sahip olmaları gerekmektedir.

Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü başvuru formunda belirtilen dökümanlara ek olarak aşağıda listelenen belgeleri de başvuru sırasında istemektedir:

  • Özgeçmiş (CV),
  • Referans Mektubu,
  • En son edinilen diplomanın kopyası,
  • Diploma/ların not dökümleri,
  • Niyet Mektubu (Bu belgede adayların programa katılma amacı ve gerekçeleri belirtilmelidir)

Araştırma Alanları

Program ana araştırma alanlarını; Kent Arkeolojisi Yaklaşımları ve Analitik Yorumlama Teknikleri, Mimari Yapı Sistemleri ve Gelişimi, Arkeolojik Buluntu Araştırmaları ve Yaklaşımları, Koruma Kuramı ve Tarihi, Kültürel Miras Alan Yönetimi ve Sürdürülebilirliği, Türkiye Arkeolojisi ve Uygarlık Tarihi, Kent ve Kentleşme Süreçleri, Kentleşme ve Devlet Toplumları Arkeolojisi, Türk-İslam Arkeolojisi ve Kentsel Mimari Örnekleri, Kıbrıs Arkeolojisi Işığında Akdeniz Uygarlığı, Kentsel ve Çevresel Korumada Yasal Yönetsel Mevzuat, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Müzecilik ve Uygulamaları oluşturmaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1312
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: bulent.kizilduman@emu.edu.tr
Web: http://fas.emu.edu.tr