İçeriğe git

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Üniversitemiz Tüzüğünde İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Personeli’nin özlük konularındaki işlerini yapar; yurt dışından gelen personelin muhaceret, sağlık ve çalışma izni ile ilgili işlevleri yürütür ve Yönetsel Personel’in Hizmet İçi Eğitim uygulamalarında görev alır. Müdürlük İşleri, Evrak Birimi, Personel İşleri Birimi ve Hizmet İçi Eğitim Birimi tarafından yürütülür.

Misyon

Üniversitenin tüm çalışanlarına uygulamalar konusunda yön vermek, yönetsel personele kariyer planları konusunda danışmanlık yapmak, yabancı uyruklu Akademik Personelin özel ve kurumsal sorunlarına çözüm üretmek, kurumsal kimliğin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

Vizyon

Personelin verimliliğini artırıcı tedbirler üretmek, sürekli öğrenen bir organizasyon oluşturma hedefi taşımak, çalışan açısından kurallar ve uygulamaların uyum içinde olmasını sağlamak, çalışanın sosyal güvenliği ile oluşacak mutluluğun kaliteli hizmet akışına çevrilmesi ile Üniversitenin başarılarının artmasını sağlamak.

İletişim

MÜDÜR RUHŞEN ARKAR HAMİTruhsen.arkar@emu.edu.tr +90 392 630 2753 / 2660

Adres:
İnsan Kaynakları Müdürlüğü,
Leonardo da Vinci Sokak
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel

+90 392 630 2660

Faks

+90 392 365 3641

E-posta

personel@emu.edu.tr

Web

http://hr.emu.edu.tr